Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Positionssystemet

Skapad 2016-05-11 09:42 i Fjällbacka Skola Tanum
Du ska lära dig och förstå siffrornas värde.
Grundskola 2 Matematik

Vi har bara 10 olika siffror; 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9. Med dem kan vi göra både låga och höga tal. Siffrorna får olika värden beroende på vilken plats de står på. Vi pratar om ental, tiotal och hundratal.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Du ska kunna:
- läsa av och hitta talen mellan 0-1000 på tallinjen. 
- förstå siffrornas värde mellan 0-1000 och kunna fortsätta talföljder som ökar eller minskar med ett givet tal. 
- förstå olika "bilder" som visar talen mellan 0 - 100. Tex med pengar, tiotal och entalsstaplar, egyptiska symboler, fåror och stenar mm.  
- visa talen mellan 0-1000 med symboler, pengar, tiotal och entalsstaplar mm.'
- räkna tal mellan 0-1000 och förstå samband med låga tal som tex 4 + 3 och 40 + 70, 4 + 3 och 54 + 3.
- addera och subtrahera hela tiotal 23 + 10, 45 + 10, 45 + 20, 65 - 20 osv

- addition av flersiffriga tal, tex 375+120. 
- tiotalens närmaste grannar + 1, + 2 och - 1 - 2.
- storleksordna tal mellan 0-1000. 

- avrundning och överslagsräkning av tal mellan 0-1000. 

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Du ska visa dina kunskaper genom att;
- läraren gör bedömningar utifrån observationer och muntliga frågor.
- spela tärningsspel och andra spel där du tränar positionsssystemet.
- dela upp talen med konkret material som pengar, pärlstavar mm.
- delta i praktiska övningar.
- arbeta med uppgifter i matematikboken Pixel 2B. 
- göra diagnoser. 

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
 • Ma   3
  Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Ma   3
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
 • Ma   3
  Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Du ska få träna genom att:
- delta i muntliga och praktiska övningar och genomgångar
- hitta talen på tallinjen och i hundrarutan
- lägga talen med pengar, tiotal- och entalsstaplar, pärlstavar mm.
- rita talen med historiska symboler som egyptiska siffror, romerska tal, fåror och stenar osv.
- använda talraden, hundrarutan, pengar, pärlstavar mm när du adderar och subtraherar
- spela spel
- träna med iPad
- arbeta i matematikboken Pixel

- arbeta tillsammans med andra 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: