Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva reportage

Skapad 2016-05-11 09:42 i Da Vinciskolan Ale
Vi skriver reportage om en klasskompis hemland. Reportaget ska innehålla intervjuer, miljö/personbeskrivningar, fakta samt egna reflektioner.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk

Innehåll

 

Uppgifter

  • Mitt reportage

  • Mitt reportage

Matriser

SvA
Kunskapskrav i Svenska som andraspråk

Läsa

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan läsa sakprosatexter med
flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Skriva
Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan skriva olika slags texter med
viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett
avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Sammanställningarna kännetecknas av
enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt och fungerande kunskapsrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat och fungerande kunskapsrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat och fungerande kunskapsrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett
i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Tala, lyssna, samtala
Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan med en
i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt.
ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt.
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med
enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem
Eleven väljer och använder då
i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: