Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad är biologi? Den levande planeten

Skapad 2016-05-11 10:31 i Krusboda skola Tyresö
Du kommer att bekanta dig med vad biologi och natur kan vara och att människan är en del av naturen. Du kommer även få en uppfattning om att bl.a. vatten och värme är två viktiga förutsättningar för allt liv på jorden. Ekosystemet är ett viktigt begrepp i studierna om naturen.
Grundskola 4 Biologi

Du kommer att bekanta dig med vad biologi och natur kan vara och att människan är en del av naturen. Du kommer även få en uppfattning om att bl.a. vatten och värme är två viktiga förutsättningar för allt liv på jorden. Ekosystemet är ett viktigt begrepp i studierna om naturen.

Innehåll

Nyckelord

Vad är biologi?

biologi biosfär svamp nedbrytare natur djur bakterie art växt ruttna

Den levande planeten:

klimat barrskog odlingslandskap stäpp bergsområden näringsväv biologisk mångfald naturtyp fjäll regnskog öken ekosystem nedbrytare utrotningshot lövskog myrmark savann tundra näringskedja kretslopp

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Bi  4-6
  Biologin och världsbilden Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Uppgifter

 • Vad är biologi?

 • Den levande planeten

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: