Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi, människokroppen år 8 VT2020

Skapad 2016-05-11 11:52 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Kommer att lära dig mer om människokroppen bl a om sambandet mellan ditt hjärta och dina lungor samt hur ditt immunförsvar arbetar.
Grundskola 7 – 9 Biologi
Blodomloppet och immunförsvaret.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Arbetssätt och undervisning

Arbetsområdet är indelat i två delar: Blodomloppet och immunförsvaret.

Blodomloppet: (s. 186-193, 199, 216-219).

Du ska redogöra för sambandet mellan hjärta och lungor samt de olika organens (blodet, hjärtat, blodkärl, lungor och luftvägar) uppbyggnad och funktion. Veta vilka olika blodgrupper det finns.

Eget arbete samt genomgångar och laborationer (bl a blodtrycksmätning och dissektion av hjärta och lungor).

Immunförsvaret: (s. 194-201, 220-221).

Du ska redogöra för hur immunförsvaret är uppbyggt och hur det fungerar samt känna till olika sjukdomar i hjärta, blod, blodkärl och luftvägar.

Du ska även förstå och förklara följande begrepp vaccin, serum, antibiotika, resistens, infektion, inflammation, symtom, CRP-prov, skillnaden mellan bakterier och virus, allergi och antigen.

Gemensamma genomgångar och eget arbete om sjukdomar.

Visa vad du lärt dig

 

 

Tidsram

Avslutning vecka 15. Skriftliga 2 delprov.

Bedömning

Se bedömingsmatris

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Bi  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
  Bi  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  E 9
 • Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  C 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Bi  C 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
  Bi  C 9
 • Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  C 9
 • Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  A 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Bi  A 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.
  Bi  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: