Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djuren på bondgården

Skapad 2016-05-11 14:08 i Schubergstorpsskolan Falkenberg
Ett arbete med djuren på bondgården. Vi får lära oss om de vanligaste djuren på bondgården.
Grundskola 1 Bild NO (år 1-3) Svenska

Nu ska vi titta närmare på och arbeta med  vilka som är de vanligaste djuren på bondgården. Frågorna är många och det ska bli roligt att sätta igång!

Innehåll

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma:

 • Din förmåga att aktivt delta i diskussioner och samtal.
 • Din förmåga att benämna de vanligaste bondgårdsdjuren, vad de äter och var de bor.
 • Din förmåga att framställa bilder och konstruera, samt skriva bildtexter till bilderna.
 • Skriva en enkel faktatext om ett valt djur.

Bedömning sker genom:

 • Gruppdiskussioner
 • Observationer
 • Skapande
 • Samtal

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
 • NO   3
  Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
 • NO   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få:

 • Skapa med olika material, samarbeta i grupp, läsa och skriva, diskutera, se filmer och lyssna.
 • Vi kommer förhoppningsvis åka på ett studiebesök.

 

Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-3
  Bildframställning Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska:

 • Få träna din förmåga att förklara och beskriva hur djuren på en bondgård lever.
 • Förstå och reflektera över samband mellan produkter som finns på bondgården och som vi sedan köper i affären.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • NO
  Syfte - Biologi använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: