Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kollektiva transportmedel och transportsystem

Skapad 2016-05-11 14:14 i Nolbyskolan Alingsås
Stora teknikutmaningen 2016 åk 6
Grundskola 6 Teknik

Vi deltar i Stora Teknikutmaningen i Alingsås 2016.

Innehåll

Kopplingar till Lgr 11 och dess syfte och centrala innehåll

Vi har tittat  på olika typer av kollektiva transportmedel som finns runt omkring oss. 

Hur transporterade man sig förr i tiden mellan platser? Vi har studerat teknikutveckling fram till dagens transportmedel. Fördelar och nackdelar med olika transportmedel. 

Vi har gjort intervjuer med invånare iAlingsås kommun för att ta reda på vad de tycker om kollektivtrafiken i kommunen, fördelar, nackdelar och önskemål om förbättringar.

Vi har uppfunnit ett kollektivt transportmedel som ska byggas i kommunen år 2050. Vi har arbetat med designprocessen idé, skiss  och tillverkning av prototyp. Arbetet har skett i grupp eller enskilt. 

 Följande förmågor arbetade vi med i arbetsområdet transporter och kommunikation:

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbetat förslag till lösningar
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö
 •  analyserat hur tekniken har förändrats över tid

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk
  Syfte värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Matriser

Tk
Betygsmatris för transportmedel och transportsystem åk 6

Kunskapskrav för åk 6 betyg E
Kunskapskrav för åk 6 betyg C
Kunskapskrav för åk 6 betyg A
Genomföra
 • Tk  4-6
 • Tk  4-6
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Utveckla
 • Tk
 • Tk
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentation
 • Tk  4-6
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Föremål och tekniska systems förändring
 • Tk  4-6
 • Tk  4-6
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: