Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen

Skapad 2016-05-11 15:32 i Fjällbacka Skola Tanum
Grundskola 2 – 3

Hur fungerar människokroppen? Hur skall jag göra för att må så bra som möjligt? Hur kommer det sig att jag kan röra min kropp? Hur får kroppen näring från maten och vad händer med luften som vi andas in? 

Innehåll

Förmågor från kursplanen

 

 

För att utveckla din förmåga kommer du:

 • samla information om det du redan känner till om kroppen
 • göra undersökningar med hjälp av din egen kropp
 • utforska hur din egen kropp fungerar
 • samla viktiga begrepp och fakta om kroppen 
 • diskutera olika frågor med en kompis, i grupp och i hel klass
 • titta på film 
 • läsa faktaböcker om kroppen 
 • skriva fakta 
 • arbeta med bilder
 • arbeta med iPad

Bedömning – Läraren vet att du kan när du…

 • kan namnen på minst tio yttre kroppsdelar och fem inre organ
 • kan nämna minst fyra saker som är viktiga för att vi ska må bra 
 • kan minst fem skelettdelar och beskriva deras funktion 
 • kan förklara begreppet kondition och ge exempel på hur hur du förbättrar din kondition 
 • kan diskutera och analysera fakta och upplevelser kring dina fem sinnen 
 • kan förklara matens väg i kroppen och hur kroppen tillgodogör sig näringen från maten
 • kan på ett enkelt sätt beskriva hjärtats och lungornas uppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  Bi  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  Bi  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  Bi  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

Kroppen

Lägre kvalité
Högre kvalité
Du kan nämna/berätta om minst fyra saker som din kropp behöver för att må bra
 • Bi  1-3
 • NO
 • NO  1-3
Du behöver stöd för att nämna/berätta om minst fyra saker som din kropp behöver för att må bra
Du kan med viss stöd nämna/berätta om minst fyra saker som din kropp behöver för att må bra
Du kan på egen hand nämna/berätta om minst fyra saker som din kropp behöver för att må bra
Du kan på egen hand med god säkerhet nämna/berätta om minst fyra saker som din kropp behöver för att må bra
Du kan nämnaberätta om minst tio yttre kroppsdelar och fem inre organ
 • Bi  1-3
 • NO
 • NO  1-3
Du kan med stöd nämna/berätta om minst tio yttre kroppsdelar och fem inre organ
Du kan med viss stöd nämna/berätta om minst tio yttre kroppsdelar och fem inre organ
Du kan på egen hand nämna/berätta om minst tio yttre kroppsdelar och fem inre organ
Du kan på egen hand med god säkerhet nämna/berätta om minst tio yttre kroppsdelar och fem inre organ
Du kan beskriva hjärtats och lungornas uppgift
 • Bi
 • Bi  1-3
 • NO  1-3
Du kan med stöd beskriva hjärtats och lungornas funktion
Du kan med viss stöd beskriva hjärtats och lungornas funktion
Du kan på egen hand beskriva hjärtats och lungornas funktion
Du kan på egen hand med god säkerhet beskriva hjärtats och lungornas funktion
Du kan beskriva skelettets och musklernas funktion och kan nämna minst fem skeletdelar
 • Bi
 • Bi  1-3
 • NO  1-3
Du kan med stöd beskriva skelettets och musklernas funktion och kan nämna minst fem skelettdelar
Du kan med viss stöd beskriva skelettets och musklernas funktion och kan nämna minst fem skelettdelar
Du kan på egen hand beskriva skelettets och musklernas funktion och kan nämna minst fem skelettdelar
Du kan med god säkerhet på egen hand beskriva skelettets och musklernas funktion och kan nämna minst fem skelettdelar
Du kan berätta om matens väg i kroppen och hur kroppen tillgodogör sig näringen från maten
 • Bi
 • Bi  1-3
 • NO  1-3
 • NO  1-3
Du kan med stöd berätta om matens väg i kroppen och hur kroppen tillgodogör sig näringen från maten
Du kan med viss stöd berätta om matens väg i kroppen och hur kroppen tillgodogör sig näringen från maten
Du kan på egen hand berätta om matens väg i kroppen och hur kroppen tillgodogör sig näringen från maten
Du kan på egen hand med god säkerhet berätta om matens väg i kroppen och hur kroppen tillgodogör sig näringen från maten
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: