Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik F-3 Furuhällsskolan

Skapad 2016-05-11 16:40 i Furuhällsskolan Härryda
Olika ämnesområden i teknik som är kopplade till Lgr 11.
Grundskola F – 3 Teknik

Ämne: Teknik                               Årskurs:  F-3

Arbetsområde:

 • Vad är teknik?
 • Teknik i hemmet, skolan och vardagen.
 • Teknikhistoria
 • Konstruktion
 • Lufttryck
 • Verktyg i hemmet
 • Enkla maskiner 
 • Veven - mekanisk rörelse

 

Syfte:

 • Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö,

 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Innehåll

Det här kommer du att få undervisning om.

 

Centralt innehåll:

 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och kan förbättras.
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder och fysiska modeller.
 • Säkerhet vid teknikanvändning,

 

 

 

 

Kunskapskrav

Tekniska lösningar
Hållfasta och stabila konstruktioner
 
Genomföra arbeten
Formulera & välja alternativ
Dokumentera
 
Förändring över tid, fördelar & nackdelar

Det här ska du ha lärt dig i slutet av år 3.

 

Du ska:

 • kunna vad teknik är och varför det är så viktigt för människan, samhället och miljön.
 • Kunna ge några exempel på tekniska föremål som används i vardagen

 • kunna bygga och beskriva hur en hög byggnad är konstruerad

 • kunna prata om/visa hur man kan använda sig av lufttryck

 • kunna ge exempel på enkla maskiner
 • kunna beskriva hur veven använts genom tiden

 • kunna ge exempel på verktyg i hemmet.
 • kunna göra enkla dokumentationer digitalt och skriftligt.

 

 

Så här kommer vi att arbeta.

 

 • Kunskap kommer att inhämtas genom film, power point. studiebesok, digitalt sökarbete, diskussioner i större och mindre grupper, genom samarbete, genom att prova sig fram, genom sina konstruktioner och genom sin egen redovisning och andras redovisningar som sker både muntligt och skriftligt.

 

Så här kommer jag att göra för att bedöma dig.

 

 • Se hur aktivt du deltar på lektionerna

 • Lyssna på hur du kan delta i samtal och diskussioner

 • Se hur du samarbetar med dina klasskamrater.
 • Lyssna och se hur du redovisar ditt arbete inför grupp

 • Ser på dina konstruktioner

 • Lyssna om du har lärt dig några tekniska begrepp (ord)

 • Läsa dina skriftliga redovisningar
 • Se hur du klarar olika test

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: