Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Lpp Litteraturhistoria åk 9, II

Skapad 2016-05-11 21:27 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Ett arbetsområde om litteraturen genom tiderna. Vi tittar närmare på de olika litterära epokerna för att förstå hur olika historiska skeenden och trender påverkat och påverkar litteraturen.
Grundskola 9 Svenska

Hur har texter och litteratur sett ut under århundradena, och vad beror det på? Varför blir vissa författare betydelsefulla, medan andra faller i glömska? När blir en roman en "klassiker"? Vad kan vi lära av litteraturhistorien för att bättre förstå vår nutida litteratur? Kan vi kanske till och med sia om framtidens litteratur? 

Vi kommer att utgå ifrån UR-serien "Hej Litteraturen!". Därefter arbetar ni gruppvis med fördjupning enligt nedan.

Innehåll

Innehåll och redovisning

Vi inleder i helklass med klassrumsundervisning om antiken (och forntiden). Ni kommer t.ex. att få läsa utdrag ur några grekiska dramer

Därefter kommer klassen delas in i grupper, där varje grupp ansvarar för en litterär epok; från medeltiden till modernismen.

Avslutningsvis kommer alla grupper att redovisa inför klassen. Ni väljer själva hur ni vill göra er redovisning. Varje grupp har 30 min till sitt förfogande.

Vi avslutar med ett litet uppmärksamhets-test i form av "påstående-frågor", där ni endast kan svara "sant" eller "falskt". (Detta visar hur ni tagit till er samtliga gruppers informativa redovisningar!)

 LÄNK TILL ARBETSOMRÅDETS BESKRIVNING & INNEHÅLL: Arbetets innehåll

Matriser

Sv
Litteraturhistoria åk 9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans
Ny aspekt
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Ny aspekt
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Ny aspekt
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehålls och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehålls och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: