Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Matematik 0-500"

Skapad 2016-05-12 07:53 i Vasaskolan Ludvika
Vi jobbar utifrån arbetsmaterialet Mattesafari 2b.
Grundskola 2 Matematik

Vet du hur tal är uppbyggda mellan 0-500? Kan du läsa av en termometer? Vet du hur mycket du väger? Vet du hur många dagar ett år har?

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska utveckla din förmåga att:

 • kunna talens uppbyggnad upp till 500 (hundratal, tiotal och ental).
 • kunna räkna addition och subtraktion upp till 200 utan tiotalsövergång.
 • kunna avläsa klockan fem i halv/fem över halv.
 • ha förståelse för hur multiplikation är uppbyggt (tabell 2,5 och 10).
 • uppskatta och jämföra inom vikt med kg och hg.
 • kunna läsa av en termometer.
 • känna till begreppen rätblock, kub, kon och klot.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att:

 • lyssna och delta i gemensamma genomgångar.
 • arbeta med läromedlet Safari 2B och stenciler.
 • bekanta dig med olika slags spel.
 • använda konkret material.
 • arbeta både i grupp och enskilt.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Geometri Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Vad som kommer att bedömas:

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

 • använda de begrepp som anknyter till arbetsområdet.
 • välja och använda matematiska metoder som passar bra för att göra beräkningar och lösa uppgifter.
 • använda olika matematiska uttryck för att diskutera.

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Ma   3
  Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
 • Ma   3
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
 • Ma   3
  Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
 • Ma   3
  Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan:

 • fortlöpande under arbetets gång.
 • i samtal och diskussion med lärare och kamrat.
 • när vi använder whiteboardtavlorna.
 • genom att göra skriftliga diagnoser.

 

Matriser

Ma
Denna matris grundar sig på de mål eleverna ska klara av efter varje kapitel i matematikboken Matte Safari 2B

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
Tal och almanackan
Jag kan räkna 100 i taget upp till 500.
Jag kan räkna 10 i taget upp till 500.
Jag kan talen upp till 500.
Jag vet hur tal är uppbyggda.
Jag kan talraden och vet vilket tal som kommer före och efter.
Jag kan lägga till och minska med 100 och 10.
Jag vet hur många dagar året och månaderna har.
Plus och klockan
Jag kan lägga till hundratal, t.ex. 143+200.
Jag kan lägga till tiotal, t.ex. 43+20, 143+20.
Jag kan lägga ihop tal med tiotal och ental, t.ex. 43+25.
Jag kan lägga till tiotal och ental, t.ex. 143+25.
Jag kan ta hjälp av mönster när jag räknar plus.
Jag kan fem i och fem över halv på klockan.
Jag vet hur mycket en sekund är.
Minus och vikt
Jag kan minska med hundratal.
Jag kan minska med tiotal.
Jag kan minska med tiotal och ental, t.ex. 45-21, 145-21.
Jag kan ta hjälp av mönster då jag räknar minus.
Jag vet hur man räknar ut skillnaden.
Jag vet hur mycket ett kilogram är.
Jag vet hur mycket ett hektogram är.
Gånger och temperatur
Jag kan femmans tabell.
Jag kan tians tabell.
Jag kan lösa textuppgifter med gånger.
Jag kan välja rätt räknesätt.
Jag förstår vad temperatur är.
Jag kan läsa av en termometer.
Upp till 1000 och enheter/former
Jag kan räkna 100 i taget upp till 1000.
Jag kan räkna 10 i taget upp till 1000.
Jag kan lägga till hundratal.
Jag kan minska med hundratal.
Jag kan välja rätt enhet.
Jag har tränat på att se olika former från olika håll.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: