Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sakprosatexter-Tekste joletrare

Skapad 2016-05-12 13:45 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
I det här arbetsområdet kommer vi att fokusera på att läsa och förstå samt skriva sakprosatexter. Arbetsområdet ska även syfta till att ge eleverna en överblick av vad sakprosa är samt skillnader mellan skönlitteratur och sakprosa
Grundskola 4 – 6 Modersmål
...

Innehåll

Varför ska vi arbeta med det här?

Kopplingar till läroplan

 • Ml
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Ml
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

Det här kommer du att få undervisning om

Kopplingar till läroplan

 • Ml  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Ml  4-6
  Tala, lyssna och samtala Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
 • Ml  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.

Det här ska du lära dig

Kopplingar till läroplan

 • Ml  E 6
  Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med visst flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier.
 • Ml  E 6
  Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig enkelt i skrift med viss språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
 • Ml  E 6
  Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.
 • Ml  E 6
  I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att använda olika lässtrategier när vi läser sakprosatexter.

Vi kommer att gå igenom vad som är typiskt för dessa texttyper och hur de är uppbyggda.

Vi kommer att få träna på att läsa med flyt. 

Vi kommer att skriva texter och följa deras typiska uppbyggnad.

 

 

Elevinflytande

Ni kommer, som grupp, välja vilka texter inom sakprosatexter ni vill jobba med.

Ni ska själv välja om vad ni ska skriva om.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: