Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världens folkfest 2016 (Partille)

Skapad 2016-05-12 14:10 i Skulltorps skola Partille
En Lpp för världens folkfest.
Grundskola 1 – 5 Geografi Svenska Bild Religionskunskap Idrott och hälsa Musik Matematik Samhällskunskap

Nu är det åter dags för skulltorps skolans årliga folkfest. På torsdagen den 19 maj är föräldrar, vänner och alla andra trevliga typer välkomna för att titta på upträdanden, fika, äta korv, handla på vår marknad, leka, bli ansiktsmålade, köpa godis, umgås och ha trevligt. 14.00-16.30 kommer folkfesten att pågå.

Innehåll

Ämne/ämnesområde

Ämnesövergripande

Syfte

Skapa egna traditioner för att skapa och bygga en skolgemenskap.

På ett avspänt sätt bygga goda kontakter mellan skolan och föräldrarna.
Att visa att vi på vår skola ser varandras olikheter som tillgångar.

Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen.

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten.
Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv - värden, traditioner, språk, kunskaper - från en generation till nästa.

 

 

 

 

Följande delar av Lgr 11 ligger till grund för arbetsområdet (centralt innehåll)

Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-3
  Redskap för bildframställning Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
 • Bl  4-6
  Bildframställning Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
 • Idh  1-3
  Rörelse Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • Idh  1-3
  Rörelse Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
 • Idh  4-6
  Rörelse Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Idh  4-6
  Rörelse Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Musikframföranden.
 • Ge  1-3
  Att leva tillsammans Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
 • Ge  1-3
  Att leva tillsammans Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
 • Re  1-3
  Att leva tillsammans Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
 • Re  1-3
  Att leva tillsammans Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
 • Sh  1-3
  Att leva tillsammans Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
 • Sh  1-3
  Att leva tillsammans Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Mål/ Delmål

När du har arbetat med det här arbetsområdet skall du visa att du har utvecklat din förmåga att:


 • Sammarbeta med både klasskamrater, äldre och yngre barn och vuxna.

 • Våga stå inför andra.

 • Ta ansvar och genomföra planerade uppgifter och aktiviteter.

Detta skall vi göra i skolan:

Vi skall välkomna föräldrar och gäster till skolan,

 

Vi skall visa varandra och se andras kulturer.

Vi skall ha trevligt tillsammans.

 

Vi tränar på att arbeta tillsammans mellan klasserna.

Vi tjänar ihop pengar så att eleverna i åk 5 får åka på en större klassresa varje år.

 

Vi skapar traditioner som stärker sammanhållningen i skolan.

 

Bedömning/detta ska vi bedöma

 att du är med och deltar på festen.

att du sköter de ansvarsområden du fått tilldelat dig.

 

att du representerar skolan på ett bra sätt

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: