Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik

Skapad 2016-05-12 14:33 i Torpskolan Lerum
Elektromagneten och induktionens uppfinningar!
Grundskola 9 Teknik

Vi skall arbeta med elektromagnetism och induktion och vilka uppfinningar som dessa upptäckter har lett till. 

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

  • Tk
    Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  • Tk
    Syfte värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  • Tk
    Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Uppgifter

  • Teknikuppgift elektromagnetens och induktionens uppfinningar

Matriser

Tk
Teknik

E
C
A
Resonemang
Likheter och skillnader mellan olika tekniska lösningar och dess material och använding
Dessutom för Du enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för Du utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för Du välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dokumentation
Skisser, ritningar, beskrivningar, modeller med beskrivningar om bakomliggande tanke visas.
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Du gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Du gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Teknikens utveckling
Drivkrafter som bidragit till teknikens utveckling och förändring.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Val av teknik - konsekvenser
Hur de val vi gör med hjälp av teknik ger olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan Du föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan Du föra utvecklade och relativt väl under¬byggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan Du föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: