Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Nydala

Skapad 2016-05-12 14:49 i Nydalaskolan Malmö stad
Vi kommer att att under de kommande veckorna att jobba med elevernas hemort - Nydala.
Grundskola F – 3 Svenska som andraspråk Svenska SO (år 1-3)

Vi kommer under de kommande veckorna att arbeta med med vårt närområde Nydala. Vi kommer arbeta med innehållet på många sätt. Vi kommer att arbeta med en VÖL-tabell för att ta reda på elevernas förkunskaper om området och vad de vill ta reda på om Nydala. Vi planerar även att läsa och skriva gemensamma faktatexter. Titta på historiska bilder av hemorten och titta på filmer.

Innehåll

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Geografi analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • SO
  Syfte - Geografi utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • SO
  Syfte - Geografi göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Uppgifter

 • Mål: Du ska kunna:

Matriser

Sv SO SvA
Tema Nydala

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Faktakunskap
 • SO   3
Du ska med stöd av läraren kunna beskriva någon fakta om Nydala.
Du kan på ett enkelt sätt beskriva någon fakta om Nydala.
Du kan beskriva någon fakta om Nydala.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva några faktakunskaper om Nydala.
Yrken inom närområdet
 • SO
 • SO  1-3
Du kan med stöd av läraren beskriva något yrke inom närområdet.
Du kan på ett enkelt sätt beskriva något yrke inom närområdet.
Du kan beskriva några yrken inom närområdet.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva några yrken inom närområdet.
Centrala samhällsfunktioner
 • SO  1-3
Du kan med stöd av läraren beskriva någon samhällsfunktion i närområdet.
Du kan på ett enkelt sätt beskriva någon samhällsfunktion i närområdet.
Du kan beskriva någon samhällsfunktion i närområdet.
Du kan på ett välutvecklat sätt beskriva några samhällsfunktioner i närområdet.
Väderstrecken
 • SO
Du kan med stöd av läraren beskriva de olika väderstrecken.
Du kan på ett enkelt sätt beskriva de olika väderstrecken.
Du kan beskriva de olika väderstrecken.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva de olika väderstrecken.
Kartkunskap
 • SO
Du kan med stöd av läraren föreställa dig din skolväg och rita upp en enkel karta över den.
Du kan på ett enkelt sätt föreställa dig din skolväg och rita upp en enkel karta över den.
Du kan föreställa dig din skolväg och rita en upp en enkel karta över den.
Du kan föreställa dig din skolväg och på ett välutvecklat sätt rita upp en karta över den.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: