Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jutarum Söndrum GPP-mall Halmstad

Skapad 2016-05-12 15:11 i Jutarums förskola Halmstad
Halmstads mall för Gemensam pedagogisk planering i förskolan (GPP)
Förskola

Beskrivning av tema och antal veckor. Tänk på att samtliga kursiva hjälptexter är just hjälptexter och bör raderas innan du publicerar din planering.

Innehåll

Varför?

(Vad framkom i förra kvalitetsberättelsen/arbetet, åtgärder, förändra, ompröva, utveckla, vilka mål finns i planen mot diskriminering och kränkande behandling, vilka mål finns i handlingsplanen kring språk och kommunikation- åtgärder utifrån målbilderna språk och kommunikation, barnens intresse, erfarenheter och behov).

Syfte/Mål

Syfte övergripande

 

Prioriterade mål utifrån Normer och värden 2:1

Lpfö98-mål via knappen koppla till mål utifrån normer och värden

Prioriterade mål utifrån Utveckling och lärande 2:2

Lpfö8-mål via knappen koppla till mål utifrån utveckling och lärande

Prioriterade mål utifrån Barns inflytande 2:3

Lpfö98-mål via knappen koppla till mål utifrån Barns inflytande 2:3

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: