Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma åk 7 kap 7 Diagram och lägesmått

Skapad 2016-05-13 01:43 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Pedagogisk planering för arbete med Diagram, babeller och lägesmått med boken Formula 7 som bas. Planeringen innehåller även en bedömningsmatris.
Grundskola 7 Matematik

Att undersöka och sedan presentera något med hjälp av tabeller och diagram kallas statistik. Detta är viktigt att kunna göra tydligt och lätt att förstå.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Sannolikhet och statistik Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Konkretiserade mål

Efter arbetet med detta område så ska du kunna:

 • avläsa och tolka tabeller
 • redovisa undersökningar i tabellform med hjälp av ett diagram.
 • avläsa och tolka stapeldiagram, stolpdiagram, linjediagram och enkla cirkeldiagram.
 • bestämma medelvärde, median, typvärde samt veta hur de används
 • använda kalkylprogram för att redovisa undersökningar
 • genomföra statistisk undersökning

Undervisningen

Lärarledda genomgångar, diskussioner i helklass, gruppaktiviteter, eget arbete i lärobok. Praktisk undersökning och muntlig redovisning. Arbetet avslutas med ett skriftligt prov samt muntlig redovisning av egen undersökning.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • muntligt och skriftligt visa dina kunskaper under arbetets gång
 • välja ändamålsenlig metod dvs den metod som är bäst för att lösa uppgiften

Matriser

Ma
Bedömningsmatris för matte

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Metod
Väljer och använder lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget.
Problemlösning
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
Du kan lösa olika problem på ett i huvudsak fungerande sätt. Du har en viss anpassning av lösningsmetod till problemet.
Du kan lösa olika problem på ett relativt väl fungerande sätt. Du har en förhållandevis god anpassning av lösningsmetod till problemet.
Du kan lösa olika problem på ett väl fungerande sätt. Du har en god anpassning av lösningsmetod till problemet.
Resonemang
Föra och följa matematiska resonemang
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunikation
Använda matematikens uttrycksformer för att samtal om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang. Du kan bidra till att formulera enkla matematiska modeller som passar till problemet.
Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang. Du kan formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning passar till problemet.
Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang. Du kan formulera enkla matematiska modeller som passar till problemet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: