Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fy åk 7 Rymden - solsystemet

Skapad 2016-05-13 02:00 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Planering för arbete med området solsystemet
Grundskola 7 – 9 Fysik

Vårt solsystem och olika andra spännande saker om rymden kommer vi att jobba med under detta arbetsområde. Arbetet är ett samarbete mellan ämnena fysik och teknik.

Bilden visar planeten Mars och kommer från Nasa.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Centralt innehåll

Koppla de punkter i det centrala innehållet som berörs.

Kopplingar till läroplan

 • Fy  7-9
  Fysiken och världsbilden Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
 • Fy  7-9
  Fysiken och världsbilden Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.

Konkretiserade mål

Efter avslutat arbete med detta område ska du kunna:

 • Redogöra för vårt solsystems uppbyggnad
 • Berätta några fakta om solen och de planeter som ingår i vårt solsystem
 • Berätta om vår egen måne, dess faser, tidvatten samt sol- och månförmörkelse
 • Skilja fakta från myter
 • Redogöra för ett ställningstagande ang rymdresor.

Undervisningen

Undervisningen kommer att bestå av lärarledda genomgångar, filmvisning för att förtydliga viktiga begrepp, arbete med sidorna i boken och arbetefrågor och begrepp kopplat till området. Det kommer också att vara läsning av artiklar för att få ett litet underlag för att kunna ta ställning i någon fråga kring resor ut i rymden.

Bedömning

Bedömning kommer att ske enligt matrisen nedan. Bedömningen sker både på lektionstid, diskussioner och skrivuppgiften och i samband med prov.

Matriser

Fy
Fysik matris Lgr11

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala och diskutera
K1 Genom samtal och diskussion kunna ta ställning och motivera samt se konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Begreppskunskap
K10 Du kan ge exempel och beskriva begreppen.
Du har grundläggande kunskaper om universums uppbyggnad och utveckling och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om universums uppbyggnad och utveckling och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om universums uppbyggnad och utveckling och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Upptäckter och deras betydelse
K14 Du kan muntligt och skriftligt använda områdets begrepp för att förklara naturvetenskapliga upptäckters betydelse.
Du kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: