Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri

Skapad 2016-05-13 08:24 i Ljungviksskolan Lerum
Matematik åk 4
Grundskola 4 Matematik

Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Matriser

Ma
Bedömningsmatris i Matematik åk 4

Problemlösning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmåga att lösa problemen
Löser enkla problem i situationer jag känner igen mig i på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Löser enkla problem i situationer jag känner igen mig i på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Jag kan lösa enkla problem i situationer jag känner igen mig i på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Beskriver tillvägagångssätt
Jag beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
Beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt.
Beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt.
Förmåga att se alternativa lösningsmetoder.
Jag bidrar också till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Jag ger också något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Jag ger också förslag på alternativa tillvägagångssätt.

Matematiska begrepp

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskap om matematiska begrepp
Jag har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp
Jag har goda kunskaper om matematiska begrepp
Jag har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp
Användande av matematiska begrepp
Jag använder matematiska begrepp i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag använder matematiska begrepp i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Jag använder matematiska begrepp i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Förmåga att beskriva matematiska begrepp
Jag kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna växlar jag mellan olika uttrycksformer.
Jag kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna växlar jag mellan olika ttrycksformer.
Jag kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna växlar jag mellan olika uttrycksformer.
Resonerande kring samband mellan matematiska begrepp
Jag för enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Jag för utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Jag för välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Metoder

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Välja och använda matematiska metoder Resultat på beräkningar och rutinuppgifter
Jag kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Jag kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med gott resultat.
Jag kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Anpassning av metoder. Resultat på beräkningar och rutinuppgifter
Jag gör en viss anpassning av mina metoder till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Jag gör en relativt god anpassning av mina metoder till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med gott resultat.
Jag gör en god anpassning av mina metoder till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: