Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Statistik, kordinatsystem v17-22

Skapad 2016-05-13 09:13 i Rydsbergsskolan grundskola Lerum
Pedagogisk planering i Mattematik för D-laget
Grundskola 6 – 9 Matematik

Under denna period kommer du att få tillfälle att jobba självständigt och tillsammans med andra i ämnet matematik. Du kommer att få samtala mattematik och få vara med om diskussioner om hur du och andra tänker mattematik. Du kommer att få genomgångar av din lärare men även ha tillgång till genomgångar på Digilär som du hittar i din Ipad. 

Lösa uppdrag + muntligt prov 

 

Bedömning kommer att ske med matematikens generella bedömningsmatris med avseende på samtliga aspekter inom gemongågna områden. se nedan

Innehåll

Beskrivning

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Arbetsgång

Du jobbar i din egen takt utifrån överenskommet med mattelärare, mentor och elev.
Vissa hinner bara grundkurs, andra bara grön kurs.
En del börjar med Diagnosen och går direkt på "Röd kurs" och tar sig ännu längre.
Några behöver mycket färdighetsträning och får extra stenciler att öva extra på.
 
Det viktiga är att förstå det man gör och försöka vara delaktig i så många moment som möjligt.

Alla börjar i grundkurs, rättar under tiden och frågar så fort men inte förstår och lämnar därefter in Diagnos. Därefter sker olika typer av fördjupning.

Åk6
- Kap4 Matteborgen, diagnos in v20. Om du inte hinner, kom och prata med
Därefter räkna blå eller röda sidor, välj de sidor som känns bra. Under hela tiden jobbar du så långt du hinner.
- Under vecka 21 kommer du att bli indelad i en grupp med 3 andra elever och ha ett muntligt prov - tiderna kommer att komma ut på ämnesplaneringen.

Åk7
- Kap2 Matteborgen, diagnos in v20. Om du inte hinner, kom och prata med
Därefter räkna blå eller röda sidor, välj de sidor som känns bra. Under hela tiden jobbar du så långt du hinner.
- Under vecka 21 kommer du att bli indelad i en grupp med 3 andra elever och ha ett muntligt prov - tiderna kommer att komma ut på ämnesplaneringen.

Åk8
- Kap4 Matteborgen, diagnos in v20. Om du inte hinner, kom och prata med
Därefter räkna blå eller röda sidor, välj de sidor som känns bra. Under hela tiden jobbar du så långt du hinner.
- Under vecka 21 kommer du att bli indelad i en grupp med 3 andra elever och ha ett muntligt prov - tiderna kommer att komma ut på ämnesplaneringen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: