Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och rörelse

Skapad 2016-05-13 11:18 i Tångaskolan Falkenberg
Vi undersöker kart och rörelse
Grundskola 4 – 6 Fysik

Tankarna kring vad detta arbetsområde skulle handla om var många. Men de flesta kände sig säkra i att "kraft och rörelse" absolut hörde ihop med hur mycket någon orkar. Hur starka vi är och hur mycket vi tränar. Men några andra tankar var att det skulle kunna handla om vinden och om hur saker rör sig.

Men hur kommer det sig att ingen trillar av jordklotet?

 

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Bedömning - vad och hur

Pia bedömer elevernas förmåga att...

- genomföra systematiska undersökningar.

- använda fysikens begrepp tex. gravitation och friktion.

 

Detta ska Pia göra genom att...

- följa elevernas undersökningar och läsa igenom dokumentationer och elevernas laborationsrapporter.

- lyssna på elever under lektioner och höra hur begreppen inom arbetsområdet används.

 

Undervisning och arbetsformer

Det hela börjar med att Pia presenterar att kommande arbetsområde är "kraft och rörelse". Efter detta går Pia kortfattat in på vad hon hade tänkt att det innebär och eleverna får komma med idéer om hur det ska arbetas kring temat. 

Vi kommer arbeta i helklass, små grupper och individuellt. Lektionerna kommer innebära att...

- lyssna till genomgångar.

- skriva ner anteckningar.

- göra undersökningar.

- diskussionsuppgifter och laborationsuppgifter.

- vi i slutet av eller under lektionen sammanfattar det vi arbetat med i korta texter.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: