Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden i Norden

Skapad 2016-05-14 13:45 i Malmabergsskolan Västerås Stad
Vi lyssnar på och läser om vad som hände under åren 1050 - 1523.
Grundskola 5 Historia Svenska

Vad hände efter vikingatiden egentligen? När blev Sverige kristet egentligen? Dessa, och många fler frågor, får du svar på i det här arbetsområdet!

Innehåll

Syfte

Syfte med arbetet i historia är att:

- lättare förstå människan, samhället  och världen genom att ha kunskap om vad som hänt tidigare

- kunna se på historia ur olika perspektiv

- få möjlighet att fundera över hur eleven själv kan använda historia

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Centralt innehåll

Genom att lyssna, läsa, se film, diskutera  och skriva  jobbar vi med:

- hur Sverige blev kristet

- kyrkans betydelse under medeltiden

- hur människor levde på landet och i staden

- kungar

- handelssystem

- kända händelser ur den svenska historien från denna tid

- aktuella begrepp

Kopplingar till läroplan

 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 De nordiska staternas bildande.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Kunskapskrav

Jag bedömer hur du:

- deltar aktivt på lektioner

- visar att du förstår de historiska begrepp vi arbetar med

- skriver dina texter språkligt korrekt och med det väsentliga innehållet

- i någon form kan visa att du tagit till dig av den kunskap som vi pratat om/läst om

Matriser

Hi Sv
Medeltiden i Norden

Förstår de historiska begrepp vi arbetat med.
Eleven är inte där än.
Begrepp används på ett i huvudsak fungerande sätt.
Begrepp används på ett relativt väl fungerande sätt.
Skriva texterna med väsentligt innehåll, korrekt meningsbyggnad, stavning och skiljetecken
Eleven är inte där än.
Eleven skriver på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven skriver på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven visar i någon form att han/hon tagit till sig av kunskap om historiska förhållanden och skeenden.
Eleven är inte där än.
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden och skeenden.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden och skeenden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: