Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska New Champion 5 - och annat material

Skapad 2016-05-14 15:02 i Furulundsskolan Halmstad
New Champion 5 och andra källor som t.ex. Book Box, engelska sagor sm vi dramatiserar. Dobido-engelska
Grundskola 5 Engelska
...

Innehåll

Engelska

Förmåga
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Konkretiserade mål
Du kommer att få lära dig att följa muntliga och skriftliga instruktioner och lösa uppgifter
Du kommer att få lära dig att kommunicera engelska språket
Du kommer att få lära dig att skriva enkla meningar, fraser och uttryck på engelska
Du kommer att få lära dig nya ord
Du kommer att få lära dig att stava
Du kommer lära dig några grammatiska strukturer

centralt innehåll/ arbetsområden
Vi kommer att lyssna och läsa ( tydligt talad engelska)
Vi kommer att lyssna och läsa skriftliga instruktioner och beskrivningar
Vi kommer att hålla oss till ämnesområden som är välbekanta för eleverna
Vi kommer i kommunikation träna att delge åsikter, känslor och erfarenheter muntligt 
Vi kommer göra olika presentationer- drama, poster, 

Arbetssätt
Textbok, drama, "book-box", workbook, sånger, översättningsövningar
Lyssningsövningar
Högläsning i grupp
Parläsning 
Olika skrivövningar

Sagor både som drama och som "karaoke-sagor" på You-tube, grammatik som t.ex. regelbundna och oregelbundna verb, pluralbildning etc.
Test på glosor och korta meningar /fraser/ uttryck, 

Varierar arbetssätten så att eleverna får möjlighet att utveckla sina förmågor med just sina styrkor. Strävar efter en variation i undervisningen för att ha större möjlighet att stimulera alla eleverna i ett lärande perspektiv
 

Bedömning
Du kommer att få visa på vilket sätt du kan genom muntliga och skriftliga presentationer samt diskussioner. Du samtalar med en kompis och ställer frågor och svarar. Direkt återkoppling av Jenny vad du kan tänka på.

Du skriver sammanfattningar kring texter och filmer vi arbetat med.
Vi gör några gamla nationella prov i läsförståelse och hörförståelse. 

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Matriser

En
Engelska åk 5

1
2
3
Läsförståelse
Du kan förstå det viktigste innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i texterna.
Du kan förstå innehållet i i enkla texter om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i texterna.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva om och kommentera innehållet i texter på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett utvecklat sätt. Du följer budskapoch instruktioner på ett mycket bra sätt.
Hörförståelse
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkel engelska som tals lugnt om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i det som sägs.
Du kan förstå innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i det som sägs.
Tala
Du kan beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett utvecklat sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du pratar med andra.
Du kan välja och använda någon metod som gör att du lättare förstår och blir och blir förstådd när du pratar.
Du kan välja och använda några metoder som gör att du lättare förstår och blir och blir förstådd när du pratar.
Du kan välja och använda flera metoder som gör att du lättare förstår och blir och blir förstådd när du pratar.
Skriva
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver till andra.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver till andra.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver till andra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: