Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordiska språk - danska

Skapad 2016-05-14 15:57 i Falun
Undervisningen ska bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med de nordiska språken.
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk

I Norden lever fler än 25 miljoner människor! Av dessa dryga 25 miljoner så talar, förstår eller kan de allra flesta något eller några av de nordiska språken; danska, norska, isländska, färöiska och svenska.

 

"Språk öppnar dörrar" brukar man säga. Språkkunskaper kan ge möjligheter till utbildning, arbete och kulturella upplevelser. När det gäller de nordiska språken handlar det inte i första hand om att lära sig prata norska, danska, färöiska eller isländska, utan att lära sig förstå och kommunicera med personer som talar och skriver på ett annat nordiskt språk.

Innehåll

Syfte

Enligt läroplanen ska alla elever i grundskolan få grundläggande kunskaper om nordiska språk och nordiskt kulturarv. 
 
  • Du får tillfälle att möta det danska språket i tal och skrift.
  • Du får tillfälle att utveckla din analysförmåga och lära dig om skillnader och likheter mellan språken.
 
 
 
 

Kopplingar till läroplan

  • Sv  7-9
    Språkbruk Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.

Arbetssätt

Under de två närmaste veckorna framöver kommer du att få en inblick i ett av de nordiska språken - danska. Det är ett språk som precis som svenskan utvecklats ur urnordiskan. 

 

Länkar

Matriser

Sv SvA
Bedömning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Analysera och resonera
Likheter och skillnader mellan danskan och svenskan t. ex. hur språken är släkt, hur språken låter, alfabetet, hur man räknar m.m.
Du behöver lära dig mer om likheter och skillnader för att kunna jämföra det svenska språket med närliggande språk.
Du kan jämföra svenska språket med närliggande språk genom att beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Du kan, relativt väl, jämföra svenska språket med närliggande språk genom att beskriva framträdande likheter och skillnader samt förklara orsakerna till dessa.
Du kan genom välutvecklade resonemang jämföra svenska språket med närliggande språk genom att beskriva framträdande likheter och skillnader samt förklara orsakerna till dessa.
Faktakunskaper
Nordiska språk - kunna tala om vilka de nordiska språken är. - markera på en karta var någonstans de talas
Du behöver bli säkrare på vilka de nordiska språken är och var någonstans de talas.
Du visar viss kunskap kring vilka våra nordiska språk är och var någonstans de talas.
Du har god kunskap kring vilka våra nordiska språk är och var någonstans de talas.
Du har mycket god kunskap kring vilka de nordiska språken är och var någonstans de talas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: