Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SAMBAND, år 8.

Skapad 2016-05-14 16:17 i Kullaviksskolan 7-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 8 Matematik
...

Innehåll

Områdesbeskrivning och undervisning

Samband

 Du ska kunna

  • rita koordinatsystem,
  • ange koordinaterna för en punkt i ett koordinatsystem,
  • beskriva proportionella samband med hjälp av diagram och formler,
  • beskriva andra linjära samband,
  • tolka olika typer av samband.

Metoder:

  • Vi kommer att ha genomgångar och diskussioner.
  • Vi kommer att använda oss av olika läromedel som t ex böcker, arbetsblad, digitala hjälpmedel och praktiskt material.
  • Du kommer att få möjlighet att arbeta utifrån din nivå.
  • Du kommer att ges möjlighet till fördjupning.

Kopplingar till läroplan

  • Gr lgr11
    Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  • Ma  7-9
    Samband och förändring Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
  • Ma  7-9
    Problemlösning Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  • Ma  7-9
    Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  • Ma  7-9
    Problemlösning Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Mål och bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att

  • välja och använda strategier för att lösa problem när det gäller samband och koordinatsystem,
  • beskriva och använda tillhörande begrepp,
  • välja och använda passande metoder,
  • resonera kring problemuppgifter genom att värdera svarets rimlighet och val av strategi,
  • redogöra för tillvägagångssätt  med hjälp av matematiska uttrycksformer som bilder, diagram, symboler, algebraiska uttryck och formler mm.

Kopplingar till läroplan

  • Ma
    Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  • Ma
    Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • Ma
    Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  • Ma
    Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
  • Ma
    Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Visa lärande

Du kommer att kunna visa lärande genom

  • diskussioner,
  • diagnoser,
  • prov,
  • praktiskt arbete
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: