Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Islam - mångfald eller enhet?

Skapad 2016-05-14 19:38 i Lorensberga 7-9 Ludvika
Grundskola 8 Religionskunskap

I detta arbetsområde närmar vi oss världsreligionen islam. Islam är Sveriges näst största religion till antalet utövare och finns idag över hela världen. Under arbetsområdet riktas ett särskilt fokus mot variation och mångfald, alltså, vi diskuterar hur man kan vara muslim på olika sätt.

Innehåll

De stora frågorna

Under arbetsområdet utgår vi ifrån följande övergripande frågeställningar:

  • Vilka är de centrala idéer, handlingar och religösa uttryck kännetecknar Islam? Vilka är de vanligaste högtiderna?
  • Hur kan man hävda att islam är en religion som präglas av mångfald? Vilka är de vanligaste idéströmningarna och riktningarna inom islam?
  • Hur påverkar religionen muslimers liv? Vilka kopplingar finns mellan islam och samhället?

Bedömning – under arbetsområdet bedöms:

Din förmåga att beskriva och förklara centrala idéer, religiösa uttryck och handlingar inom islam.

Din förmåga att resonera om variation och mångfald inom islam och i relation till andra sätt att tänka och leva.

Din förmåga att använda källor och resonera om olika källors trovärdighet och relevans.

Din förmåga att resonera om hur olika former av islam kan påverka samhället och männsikors sätt att leva på olika sätt.

 

Examination – Du får visa dina kunskaper genom:

  • Muntliga och skriftliga diskussioner i klass och grupper.
  • En skriftlig kunskapsredovisning i slutet av perioden.
  • Olika små uppgifter - tex. genom läxor och exit-tickets.

Under området kommer vi utgå ifrån läroboken Utkik Religion och kapitlet ISLAM - en världreligion. Till textmaterialet arbetar vi med läsförståelseuppgifter, begreppsövningar & föreläsningsanteckningar. Dessa är viktiga komplement till texten.

Under arbetsområdet kommer vi till viss del arbeta "flippat", dvs. Du kommer att inför vissa lektioner genomföra läxor, tex. i form av små inspelade föreläsningar för att förbereda dig. Dessa läxor och annat material kommer att finnas tillgängliga via ländokumentet #boalinks som finns på adressen: goo.gl/0NLMSC

Denna sida blir ert andra hem under arbetsområdet så spara gärna adressen som ett bokmärke.

 

På sidan kommer tex. nedanstående läresurser finnas bifogade.

- Ett anteckningsstöd som du kan fylla i för att få överblick

- En begreppsöversikt som innehåller de begrepp som vi synliggör lite extra under detta arbetsområde. 

- Länk till tjänsten Quizlet som vi använder för att träna begrepp.

- Länkar till klipp, undersökningar och läxor m.m.

Under lektionerna kommer du också få tillgång till instuderingsuppgifter och läsförståelseövningar.

Matriser

Re
Islam - mångfald eller enhet

Idéer & praktik
- om centrala tankar, urkunder, konkreta religiösa uttryck och handlingar
Du behöver arbeta mera med denna aspekt.
... grundläggande kunskaper... och beskriver...
... goda kunskaper... och förklarar och visar på samband mellan...
mycket goda kunskaper. .. och förklarar och visar på samband och generella mönster...
Mångfald & variation/likheter & skillnader
- inom islam och i förhållande till andra sätt att tänka och leva.
Du behöver arbeta mera med denna aspekt.
... visar det genom att föra enkla resonemang.
... visar det genom att föra utvecklade resonemang.
... visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang.
Religion & samhälle
- hur olika sätt att tolka islam påverkar människors sätt att leva i samhället.
Du behöver arbeta mera med denna aspekt.
... beskriver enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
...beskriver förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
... välutvecklade och nyanserade resonemang... på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Källor & källkritik
- resonera om källors trovärdighet och användbarhet
Du behöver arbeta mera med denna aspekt.
..genom enkla och till viss del underbyggda resonemang
...genom utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
...genom välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: