Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad är teknik?

Skapad 2016-05-15 09:47 i Bodestorpsskolan Karlshamn
Du får i denna lektionssvit en bild av vad teknik är. Du får också veta mer om hur behov i vardagen leder till utveckling av ny teknik och nya produkter.
Grundskola 1 – 6

Du får i denna lektionssvit en bild av vad teknik är. Du får också veta mer om hur behov i vardagen leder till utveckling av ny teknik och nya produkter.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Konkretisering av mål (du ska kunna)

Kopplingar till läroplan

 • Tk  E 6
  Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
 • Tk  C 6
  Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
 • Tk  A 6
  Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.

Kommer att bedöma

 I vilken mån du bidrar med förslag på tekniska lösningar i vardagen och kan förklara och resonera kring varför olika val och olika konstruktioner har gjorts för att uppnå så bra funktion som möjligt.

Om du lyssnar på dina kamrater, deltar i diskussioner och spinner vidare på andras resonemang.

Undervisning

 Vi arbetar med material från "Teknikspanarna"

Vi spanar efter tekniska lösningar på skolan och diskuterar tillsammans vad teknik är.

Du får identifiera din favoritpryl och fördjupa dig i hur den fungerar och har utvecklats över tid. Du får också fundera över hur den kommer att se ut i framtiden.

Vi tittar på en film för att lära oss mer om hur Glasögon har utvecklats över tid. Du får här veta mer om hur behov kan leda till utveckling.

Vi arbetar med uppdraget Framtidens bilar.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: