Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Småkryp och insekter

Skapad 2016-05-15 11:15 i 0 Frälsegårdsskolan F-6 Trollhättan
Grundskola 2 – 3 NO (år 1-3)

Småkryp och insekter i vår närmiljö

Innehåll

Inledning

Nu under våren händer det mycket i naturen. Träden får sina löv och värmen börjar komma. Men vad kan vi se om vi närmar oss marken med förstoringsglas och kanske lyfter på en sten eller en träbit? Finns det något liv i marken? Detta ska vi studera. Kanske hittar vi några småkryp eller insekter som vi kanske inte tycker om, men de kan vara ganska coola

Syfte/Mål

 Du kommer att få lära dig mer om småkryp och insekter och deras olika kännetecken. Vi kommer även att titta på några av insekternas livscykler och undersöka vilka likheter och skillnader vi kan se mellan dem.

 

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte - Biologi genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • NO
  Syfte - Biologi använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Undervisning/Metod

 • Titta på olika filmer.
 • Utföra enkla fältstudier och undersökningar i vår närmiljö.
 • Läsa faktatexter.
 • Redovisning i mindre grupper.
 • Gemensamma diskussioner.

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Bedömning

 

 • Du ska kunna berätta om hur en fjäril blir till (från ägg till fjäril)
 • Du ska kunna namnet på några insekter
 • Beskriva några olika insekters livscykler.
 • Utföra enkla undersökningar. Dokumentera (rita och skriva) vad du lärt dig.
 • Berätta för andra vad du lärt dig. 
 • Delta i samtal och diskussioner.

Kopplingar till läroplan

 • NO   3
  Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
 • NO   3
  I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
 • NO   3
  Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
 • NO   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: