Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden i Monsunen

Skapad 2016-05-15 14:40 i Fajansskolan Falkenberg
Grundskola 4 – 5 Religionskunskap Historia

Hur levde människorna på medeltiden? Hur trodde man världen var uppbyggd under medeltiden? Vad hade man för lagar och regler i ett medeltida samhälle? Hur var samhället uppbyggt under medeltiden? Vad fanns det för sjukdomar under medeltiden?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 I undervisningen får du möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • använda begrepp för att tolka och analysera tidsperioden medeltiden

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

Bedömning - vad och hur

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • beskriva hur människorna levde under medeltiden, till exempel de fyra samhällsgrupperna och digerdöden
 • beskriva kyrkans/klostrens roll
 • beskriva medeltida städer och Hansan
 • beskriva hur Sverige och Norden styrdes, till exempel Hansan, Kalmarunionen och lagar
 • beskriva upptäcktsresor till Indien och Amerika
 • resonera om olika händelsers betydelse och konsekvenser

Detta kommer vi att bedöma genom att:

 • observera klassrumsdiskussioner
 • läsa dina texter

Kopplingar till läroplan

 • Hi  A 6
  Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
 • Hi  A 6
  Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
 • Re  A 6
  Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra välutvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och samhällsliv förr och nu.

Undervisning och arbetsformer

På lektionerna kommer vi att:

 • diskutera
 • läsa och skriva texter
 • se på filmer och bilder
 • göra presentationer
 • arbeta i grupper

Kopplingar till läroplan

 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 De nordiska staternas bildande.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
 • Re  4-6
  Religion och samhälle Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: