Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Repetition - att använda en linjal

Skapad 2016-05-15 22:56 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola 2 Matematik

Som ett sista arbete under vårterminen kommer vi nu fokusera på att mäta med linjal. Begrepp som fyrhörning och sträcka kommer att repeteras och måttenheter som centimeter och meter. Vi kommer ta upp nya bergrepp så som stråle, vinkel och månghörning. Vi kommer också komma in på volym och måttenheter som deciliter och liter. 

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du får möjlighet att utveckla:

 • din förståelse för att äta med linjal
 • förmågan att se samband mellan, jämföra och använda matematiska begrepp i samtal och diskussioner  
 • förmågan att resonera och reflektera över matematiska problem och lösningar och rimligheten i dem
 • förmågan att lösa problem inom olika matematiska områden: läsa, förstå, välja strategier/metoder, redovisa lösningar muntligt och skriftligt och kunna argumentera för olika lösningar

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma:

 • hur väl du kan hantera matematiska problem (läsa, förstå, strukturera, välja metod, visa lösningar) 
 • hur väl du kan förklara (muntligt eller med hjälp av bilder/material) och använda matematiska begrepp. T.ex. punkt, linje, sträcka, fyrhörning, triangel, cirkel
 • dina kunskaper om geometriska begrepp och figurer  samt din förmåga att skapa/avbilda figurer och mönster
 • din förmåga att uppskatta, mäta och jämföra längd, volym samt använda rätt enheter

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma   3
  Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
 • Ma   3
  Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
 • Ma   3
  Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
 • Ma   3
  Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
 • Ma   3
  Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
 • Ma   3
  Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Undervisning och arbetsformer

Vi arbetar med gemensamma uppgifter och enskilda.

Vi varvar arbete i bok och på papper med praktiskt, laborativt arbete och spel. 

Vi tränar på att läsa och förstå problemuppgifter, hitta lösningsstrategier och att redovisa lösningar. Vi jämför olika lösningar och diskuterar om det finns för och nackdelar med dem. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: