Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Verklighetsuppfattning. Siffror och tidsuppfattning.

Skapad 2016-05-15 23:11 i Hjortsbergsskolan sär Falkenberg
Genom att använda konkret materiel, spel, dator och iPad försöker vi väcka ditt intresse för siffror. Träna på tidsuppfattning. Jobba med logiska materiel.
Grundsärskola F – 9 Verklighetsuppfattning
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • VEU
  Syfte ordna händelser och upplevelser i tid och rum,
 • VEU
  Syfte sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet,
 • VEU
  Syfte använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Undervisning och aktiviteter

Du kommer träna på att:

- ramsräkna 1-5

- storleksordna talen

- koppla ihop antal med siffra

- delta på samlingen när vi pratar om veckodagar, datum mm

- jobba med logiska materiel, följa mönster, pussla mm

Kopplingar till läroplan

 • VEU  1-9
  Tid Uttryck för tid som beskriver nutid, dåtid och framtid samt uppdelning av tid, till exempel morgon, veckodag och årstid.
 • VEU  1-9
  Kvalitet Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras, sorteras, kategoriseras utifrån sina egenskaper.
 • VEU  1-9
  Kvantitet Heltal. Hur de benämns, storleksordnas och används för att ange antal och ordning. Ramsräkning.

Bedömning

Bedömning sker fortlöpande genom observation, dokumentation och ifyllnad av matris.

Kopplingar till läroplan

 • VEU   9
  Eleven deltar i observationer av dygn, årstider och vädertyper.
 • VEU   9
  Eleven kan delta i ramsräkning.
 • VEU   9
  Eleven deltar också i att sortera konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd, kvalitet och form.
 • VEU   9
  Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.

Matriser

VEU
Grundsärskolan träningskolenivå hjortsberg

Visar inget intresse
VIsar intresse/deltar
Grundläggande
Kan oftast självständigt
(med stöd, verbalt eller fysisk hjälp)
Kans självständigt
Fördjupad (helt självständigt eller med hjälp av arbetsordning eller schema)
Ramsräkna 1-5
Storleksordna talen
Koppla ihop antal med siffra
Delta på samlingen när vi pratar om veckodagar, datum mm
Jobba med logiska materiel, följa mönster, pussla mm
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: