Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska: Läs och hörförståelse 2015-2016

Skapad 2016-05-16 00:42 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Vi övar på och testar läs- och hörförståelse i tester av samma typ som i de nationella proven.
Grundskola 8 Engelska

Vi arbetar med läs- och hörförståelse i tester av samma typ som i de nationella proven.

Innehåll

Mål

Målet är att ni ska förbättra er förmåga att förstå texter, instruktioner och talad engelska. Ett annat mål är att ni ska få en vana att göra den här typen av uppgifter och därför känna er säkrare när ni gör de nationella proven i år 9.

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Arbetets innehåll

 • Vi arbetar med exempelövningar från gamla nationella prov, i helklass, grupp och enskilt.
 • Vi pratar om instruktioner, om de ämnen som texterna handlar om och om strategier för förståelse.
 • Ni gör läs- och hörförståelsetester.

Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska och texter från olika medier.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska med viss regional och social färgning.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.

Visa din kunskap - Bedömning

Vi bedömer efter instruktioner i facit. Se betygkriterier i matris eller nedan.

Kopplingar till läroplan

 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • En  C 6
  Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
 • En  C 6
  Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • En  A 6
  Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
 • En  A 6
  Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Reflektion

Hur kan du göra för att fortsätta förbättra dina resultat? 

Matriser

En
Läs- och hörförståelse

Läsförståelse och hörförståelse

E
D
C
B
A
Läsförståelsetest
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Hörförståelsetest
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: