Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lets speak about it!

Skapad 2016-05-16 08:43 i Pysslingen Skolor Karl Johans skola Pysslingen
Arbetsområde där eleverna tränas i att presentera något muntligt på engelska.
Grundskola 7 Engelska

The art of speaking in front of an audience is something that is good to master. In this theme you will be practicing your ability to plan a speech and then speak in front of a group of people. So lets give a speech! 

Innehåll

Syfte och mål

Arbetsområdet syftar till att:

 • Utveckla din förmåga att formulera dig i tal
 • Träna dig i att förbereda en presentation och sedan ge den på ett bra sätt
 • Utveckla din förmåga att tala inför andra och göra ett innehåll interesant

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Samtal och diskussioner samt argumentation.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
 • En  E 9
  Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.

Elevens arbete

Alla stora talare förbereder sina presentationer väl och det kommer även du att få göra. Arbetsgången kommer vara enligt följande:

 1. Kom på en idé kring vad du vill tala om och planera upp ditt tal i grova drag. Detta kan göras genom en tankekarta eller genom att skriva ner olika punkter som din presentation ska innehålla.
 2. Skriv ett manus för ditt tal. Tänk på i vilken ordning saker ska komma och skriv vad du tänker att du ska säga.
 3. Gör en presentation (förslagsvis i Keynote eller Google Presentation) där du funderar kring hur du vill presentera ditt tal. Presentationen kan innehålla såväl text i punktform som citat, bilder och filmklipp. Tänk på att presentationen inte ska innehålla all den text du tänker att du ska säga. Presentationen ska fungera som hjälp för dig i ditt tal och är tänkt att bidra till att göra talet mer intressant.
 4. Skapa hjälpkort som du kan ha i din hand då du håller ditt tal. Kortens syfte är att hjälpa dig komma ihåg vad du ska säga och när, men tänk på att inte skriva ner hela ditt tal på korten utan bara stöd. Ögonkontakt med publiken är viktigt så därför ska du inte läsa innantill. 

Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Bedömning

Jag bedömer ditt tal och den presentation du ger. I talet kollar jag på följande saker då jag gör min bedömning:

 • Relevans i innehållet
 • Kontakt med publiken
 • Förmåga att uttrycka sig
 • Flyt i det engelska talet
 • Uttal 
 • Anpassning utefter mottagare och uppgift

Allt detta blir sedan sammantaget min bedömning av din förmåga att uttrycka dig muntligt på engelska. 

Kopplingar till läroplan

 • En  E 9
  I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
 • En  C 9
  I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
 • En  C 9
  Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
 • En  A 9
  I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
 • En  A 9
  Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: