Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal årskurs 7

Skapad 2016-05-16 09:30 i Söderskolan Falkenberg
Du kommer att: - få förståelse hur vårt talsystem är uppbyggt - använda de matematiska orden som hör i hop med de 4 räknesätten - storleksordna hela tal och tal i decimalform - multiplicera och dividera med 10, 100 och 1 000. - kunna betydelsen av milli, centi, deci och kilo - avrunda tal - använda enheter för längd
Grundskola 6 – 9 Matematik
...

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas


Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Bedömning - vad och hur

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
 • Ma  E 9
  Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
 • Ma  E 9
  Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
 • Ma  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 9
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Undervisning och arbetsformer

Arbete med uppgifter som handlar om: 

- förståelsen för hur vårt talsystem är uppbyggt
- de matematiska orden som hör i hop med de 4 räknesätten
- att storleksordna hela tal och tal i decimalform
- att multiplicera och dividera med 10, 100 och 1 000.
- att träna betydelsen av milli, centi, deci och kilo
- att avrunda tal
- att använda enheter för längd

Matriser

Ma
Tal årskurs 7

Rubrik 1

--->
--->
--->
--->
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: