Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Boksamtal med 6-åringarna

Skapad 2016-05-16 09:53 i Linfröets förskola Hudiksvall
Ett av våra prioriterade områden i kommunen är ökad läsning. Boksamtal är ett sätt att närma sig läsningen.
Förskola

I boksamtalet får vi möjlighet att fördjupa oss i boken genom att fundera och reflektera kring: 

Boken: omslaget, bilderna, texten, typ av bok, hur används bokstäverna, nya/svåra ord, författarna, illustratörerna...

Innehållet: vad handlar boken om, vem handlar boken om, var utspelar sig berättelsen, känner vi igen oss i någon karaktär....

 

 

Innehåll

Hur

Vi går till biblioteket och lånar varsin bok, fakta eller skönlitterär. Vi boksamtalar i grupp på ca 3 barn, en bok per tillfälle. Varje boksamtal blir en dokumentation med tankar och reflektioner från barnen som vi sätter upp på en bokvägg. 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

Avsnitt 1

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: