Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tillsammans är vi starka!

Skapad 2016-05-16 10:34 i Östra Karups skola Båstad
Ett arbetsområde i samhällskunskap om familj, vänner och skola.
Grundskola 4 – 5 Svenska Samhällskunskap

VT-16 och HT-16

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sh  4-6
  Individer och gemenskaper Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
 • Sh  4-6
  Individer och gemenskaper Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Undervisning

Vi kommer lära oss:
- hur familjer kan se olika ut.
- vilka olika arbetsuppgifter som behöver göras i ett hem.
- vad som menas med jämställdhet (i både stort och litet).
- vilka som bestämmer om skolan.
- hur skolan och övriga samhället kan hjälpa barn som har det svårt.
- vad mobbning är och vad man kan göra för att förhindra mobbning.
- aktuella ämnesbegrepp, t.ex. kärnfamilj, skilsmässa, jämställdhet och kränkning.
- att undersöka elevnära samhällsfrågor (t.ex. skollunch och betyg).
- hur man kan förbereda och genomföra en muntlig redogörelse om någon som betyder mycket för en.

Det gör vi genom att:
- läsa i läroboken och andra texter.
- rita och skriva om en egen påhittad familj.
- titta på filmer.
- diskutera i helklass och mindre grupper.
- lyssna på musik som berör arbetsområdet.
- öva på redogörelsen tillsammans med några klasskompisar som lämnar respons.

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att:
Samhällskunskap
- ha kunskaper om den sociala strukturen i samhället (familjen, mobbning, sociala skyddsnät).
- beskriva samband inom den sociala samhällsstrukturen (vad samhället kan göra för att hjälpa barn).
- förstå och använda ämnesbegrepp i dina resonemang (t.ex. kärnfamilj, skilsmässa, jämställdhet och kränkning).
- analysera elevnära samhällsfrågor (betyg från år 4).
Svenska
- förbereda och genomföra en muntlig redogörelse (om någon som betyder mycket för dig).

Uppgifter

 • Muntlig redogörelse

Matriser

Sv Sh
SAMHÄLLSKUNSKAP

SAMHÄLLSKUNSKAP

1
2
3
4
Samhällsstruktur
Du behöver träna vidare för att ha grundläggande kunskaper om den sociala strukturen i samhället.
Du har grundläggande kunskaper om den sociala strukturen i samhället.
Du har goda kunskaper om den sociala strukturen i samhället.
Du har mycket goda kunskaper om den sociala strukturen i samhället.
Samband
Du behöver träna mer på att beskriva enkla samband inom den sociala strukturen i samhället.
Du kan beskriva enkla samband inom den sociala strukturen i samhället.
Du kan beskriva utvecklade samband inom den sociala strukturen i samhället.
Du kan beskriva välutvecklade samband inom den sociala strukturen i samhället.
Ämnesbegrepp
Du behöver träna mer för att förstå och kunna använda ämnesbegrepp i dina resonemang på ett godtagbart sätt.
Du kan förstå och använda ämnesbegrepp i dina resonemang på ett godtagbart sätt.
Du kan förstå och använda ämnesbegrepp i dina resonemang på ett bra sätt.
Du kan förstå och använda ämnesbegrepp i dina resonemang på ett mycket bra sätt.
Resonemang
Du behöver träna mer på att föra enkla resonemang om fördelar och nackdelar med betyg från årskurs 4.
Du kan föra ett enkelt resonemang om fördelar och nackdelar med betyg från årskurs 4.
Du kan föra ett utvecklat resonemang om fördelar och nackdelar med betyg från årskurs 4.
Du kan föra ett välutvecklat resonemang om fördelar och nackdelar med betyg från årskurs 4.

Sv Sh
SVENSKA

SVENSKA

1
2
3
4
Muntlig redogörelse
Du behöver träna mer på att förbereda och genomföra en enkel muntlig redogörelse.
Du kan förbereda och genomföra en enkel muntlig redogörelse med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning samt med viss anpassning till syfte och mottagare.
Du kan förbereda och genomföra en utvecklad muntlig redogörelse med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning samt med relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Du kan förbereda och genomföra en välutvecklad muntlig redogörelse med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning samt med god anpassning till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: