Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvärdering och analys av fokusområde - naturvetenskap/miljö/teknik. Myran

Skapad 2016-05-16 13:16 i Bosgårdens förskola/Ju stigen Mölndals Stad
Förskola

Utvärdering och analys av fokusområde - naturvetenskap, teknik & miljö på Myran.

Innehåll

Utvärdering: Hur har barnens förståelse ökat? Vad har barnen lärt sig? Hur har vi arbetat för att göra det möjligt för barnen att utveckla sin förståelse/förmåga/intresse för relaterade mål I läroplanen? Uppfylldes målen? Hur kommer det sig? Hur gjorde vi lärandet möjligt för barnen? Hur såg lärmiljön ut?

Under perioden april till maj har vi arbetat med naturvetenskap, teknik och miljö. Vi har haft undervisningar i biologi kring plantering och byggteknik med lera. Vi har även samtalat och arbetat i utbildningen under utevistelser. Där har vi reflekterat över varför deras kreationer blir stabilare med mörk sand och varför det är svårare med ljus sand.

Vi har haft dialoger om naturvetenskap, väder och händelseförlopp vid plantering tillsammans med barnen under hela fokusområdet i olika sammanhang som exempelvis vid måltider och olika aktiviteter, vi upplever att barnen varit nyfikna genom att ställa frågor när vi presenterat något nytt under fokusområdet.

Vi har fått feedback från föräldrarna som berättat att barnen har uppmärksammat och samtalat om byggtekniken och planering av solrosor hemma.

På förskolan har vi sett ett intresse för planteringarna och en förståelse inom området. Även i utbildningen har vi sett att förståelsen har ökat genom att barnen exempelvis på våra utevistelser arbetat med sand och byggteknik. Planteringen har varit det som många av barnen pratat om och uppmärksammat exempelvis genom att be oss pedagoger att plantera citronkärnor tillsammans med dem efter måltider. 

Det som har varit vår utgångspunkt och vårt mål är att väcka ett intresse och ge en erfarenhet av naturvetenskap, teknik och miljö på ett lustfyllt sätt.

Under detta fokusområde har vi lagt en stor del av vår fokus på lärmiljön genom att exempelvis sätta upp bilder på hur processen från frö till blomma går till på fönster samt satt upp byggnaderna från undervisningen om byggteknik. 

Analys: Vad ska vi tänka på till nästa gång? Tänk framgångsfaktorer och utmaningar. Vad kan vi utveckla? Hur? Hur går vi vidare? Hur kan vi använda barnens nya förmågor/förståelse/intressen?

Vi upplever att barnens intresse har ökat för plantering och byggteknik. På undervisningar har vi utgått från barnens intressen från föregående fokusområde matematik. I utbildningen har barnen tagit del av den planerade undervisingen och behållt fokus av naturvetenskap under hela dagen. Detta har skapat en helhet för barnen och gett dem möjlighet att ha en aktiv lärprocess under hela dagen. En framgångfaktor har varit att ta kort på barnen under undervisningen och i utbildningen för att sedan få barnen att reflektera över sitt eget lärande när vi har visat bilden för barnen och frågat vad de ser eller gör på bilden, detta har gett oss möjlighet att dokumentera verksamheten i detta fokusområde. Genom detta har vi fått med barnens inflytande inom området genom att exempelvis låta dem berätta vad dem har upplevt och på så sätt se vilka intressen som uppstått.

Vi vill utveckla att dela in barnen i mindre grupper då vi har sett att flera av barnen har haft möjlighet att komma till tals, både i undervisning och utbildning genom detta arbetssätt. Genom att dokumentera undervisingen på dokumentationsväggen inom området har det varit möjligt för oss att gå vidare till nästa fokusområde och samtidigt behålla barnens förståelse och ökade intressen från föregående fokusområdet. Detta genom att låta barnen reflektera och berätta utifrån sina egna ord om deras upplevelser.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: