Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samling fonemfokus

Skapad 2016-05-16 13:21 i Pysslingen Förskolor Steningehöjden Pysslingen
Samling där där barnen ser sig själva och andra som en tillgång och provar rollen som ledare, med språkljud som fokusområde..
Förskola

Skapa möjlighet för barnen att bli sedda och lyssnade på, men även vara den som lyssnar. Samlingens uppbyggnad är tänkt att inspirera barnens läsförmåga.

Innehåll

VAD skall/bör utvecklas?

Förmåga att ta ledande roll förståelse för att annat barn har ledande roll.

Se sig själv och andra som en tillgång för gruppen. Tilltro till sin egen förmåga.och

Intresse för att urskilja språkljud

VARFÖR? Hänvisa till: Läroplan för förskolan rev 11. Forskare/litteratur.

-utveckla sin självständighet och tillit till sin egen förmåga (Läroplan för förskolan Lpfö 98 rev 10, 2010, s. 9).

-utvecklar sin identitet och känner trygghet i den (Läroplan för förskolan Lpfö 98 rev 10, 2010, s. 9).

-utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner (Läroplan för förskolan Lpfö 98 rev 10, 2010, s. 10).

-utveckla intresse för bilder och texter förmåga att använda den (Läroplan för förskolan Lpfö 98 rev 10, 2010, s. 10).

Inspirerande forskning:

"Den meningsfulla samlingen" Britta Olofsson. Från förmedlingspedagogik till delaktighet.

"Att läsa med ljudens hjälp" Cecilia Nakeva von Menzer. Linköpings universitet.

 

MÅL för verksamheten.

Att skapa en kultur som bygger öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.

Att utveckla förmågan att urskilja fonem.

HUR kommer vi att göra för att nå målet/målen?

  • Vara produktivt närvarande och stödja och utmana barnen i samlingen
  • Genom att samlingens innehåll och struktur uppbyggnad utmanar till att se andra och sig själva.
  • Genom att vara tillåtande i att ge barnen möjlighet att ta ansvar för samlingen.
  • Vi har en given struktur på samlingen som vi gemensamt följer och som återkommer varje dag för att barnen ska kunna göra innehållet till sitt eget.
  • Vi er på en  lista vilka sånger och ramsor vi ska göra.
  • Barnen får efter egen förmåga och vilja leda samlingen med det stöd de ev vill ha
  • Vi synliggör fonem

UTVÄRDERING

RESULTAT nådde gruppen/barnen/pedagogerna målet/målen?

Målen uppfylldes.

ANALYS

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: