Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Katapult

Skapad 2016-05-16 13:26 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Det aktuella ämnet stenkastning ska behandlas under kontrollerade former under projektets gång.
Grundskola 8 – 9 Teknik
...

Innehåll

Syfte

• identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

• identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

• använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer

Arbetssätt

Vi ska under de kommande fyra veckorna ägna oss åt stenkastning, men under kontrollerade former. Vi ska ha en katapulttävling. Tävlingen har tre olika tävlingskategorier: Räckvidd, precision och bästa tekniska lösning. Räckvidd handlar om vilken katapult som kan skjuta den längsta sträckan. Precision handlar om vilken katapult som kan träffa en darttavla som ligger på marken med högst poäng med tre skott. Bästa tekniska lösning kommer bedömas av en jury där bland annat jag (Tore) och några andra teknikintresserade lärare på skolan ingår.

Vi har de senaste fyra veckorna lärt oss om mekanik och enkla maskiner och den kunskapen bör komma mycket till användning vid konstruktion av en tekniskt smart katapult. Tanken är att få omsätta några av de teorier vi lärt oss till en fysisk produkt.

Timplanering

Vecka

1                   Bygg

2                   Bygg

3                   Bygg

4                   Bygg/test

5                   Ritning

6                   Ritning

7                   Rapport

Matriser

Tk
Teknik år 7-9

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar och använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: