Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Balansera och väga år 2

Skapad 2016-05-16 15:26 i Nygårdskolan Borlänge
NTA Balansera och väga
Grundskola 2 Teknik NO (år 1-3)
Kan du balansera?

Innehåll

NTA Balansera och väga

Du kommer att få prova på att balansera olika saker. Vad är balans? Hur blir det balans?

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Du kommer att få fundera, förutsäga och testa att balansera saker.

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Du kommer att lära dig viktiga begrepp som t.ex. balans, jämnvikt, tyngdpunkt, stödpunkt, tyngre och lättare.
Du kommer att lära dig att dokumentera det du upptäcker.

4. Arbetssätt

Du kommer att få skatta, experimentera och lära dig vad som påverkar balansen.
Du kommer att få prova balans både ute och inne.
Du kommer att få dokumentera och beskriva vad du skattar och vad du lär dig på ett naturvetenskapligt sätt.

6. Kunskapskrav

Du ska vara aktiv och skatta/göra förutsägelser på lektionerna.
Du ska vara aktiv och experimentera efter de anvisningar som ges.
Du ska med hjälp kunna dokumentera på ett naturvetenskapligt sätt.
Du ska kunna beskriva dina experiment och använda orden jämvikt, balans, tyngdpunkt, stödpunkt, tyngre och lättare.


5. Bedömning

Vi kommer att under arbetets gång bedöma att du är aktiv vid skattningar, experiment och dokumentation.Vi kommer även att lyssna om du använder dig av de begrepp vi arbetar med.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3

Matriser

NO Tk
Matris i NO åk 1-3,

Förmågor

- använda kunskaper för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor - genomföra systematiska undersökningar - använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband
Kraft och rörelse
Förmåga att kommunicera, analysera, reflektera och förstå begrepp.
 • NO  1-3
Jag känner till begreppen; tyngdkraft, friktion och jämvikt.
Jag visar att Jag förstår något av begreppen, genom att koppla begrepp med händelse (tex friktion till åkning i rutschkanan).
Jag kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
Berättelser om natur och naturvetenskap
Förmåga att kommunicera, förstå begrepp, analysera och reflektera.
 • NO  1-3
 • NO  1-3
Jag lyssnar när vi läser berättelser, sagor, myter och tittar på konst som handlar om naturen och människan.
Jag lyssnar och visar att du är aktiv genom att reflektera och t.ex ställa frågor som hör till ämnet.
Jag kan samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
Metoder och arbetssätt
Förmåga att hantera information och kommunicera.
 • NO  1-3
 • NO  1-3
Jag deltar i fältstudier och i enkla undersökningar.
Jag utför fältstudier och enkla undersökningar med kamrat- och/ eller lärarstöd.
Jag kan utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
Förmåga att hantera information, analysera och reflektera.
 • NO  1-3
 • NO  1-3
 • NO  1-3
Jag kan dra en eller flera slutsatser av en undersökning som jag deltagit i.
Jag kan genomföra en undersökning och dra egna slutsatser samt göra en enkel dokumentation.
Jag kan i det under­sökande arbetet göra någon jämförelse mellan egna och andras resultat. Jag kan dessutom dokumentera mina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda mig av min dokumentation i diskussion och samtal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: