Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vattnets kretslopp år 3

Skapad 2016-05-16 15:34 i Nygårdskolan Borlänge
Grundskola 3 NO (år 1-3)

Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, naturbruk och miljö.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte - Biologi använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

Undervisningens innehåll: Vad?

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Undervisningens innehåll: Hur?

 

 • Kretsloppet - allt i naturen går runt i en cirkel.
 • Kretsloppets motor.
 • Människans på verkan
 • Återanvända och återvinna
 • Nerbrytarna - klappa en mask 

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Kopplingar till läroplan

 • NO   3
  Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
 • NO   3
  I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Bedömning

Om du kan diskutera och dra slutsatser.
Om du kan beskriva och berätta om några kretslopp
Hur mycket du känner till om människans påverkan på naturen

Matriser

NO
Matris Tema Vatten åk 3

Matris över temat vatten:

Nivå 1
Nivå 2
Vatten
 • NO  1-3
 • NO   3
Kan vattnets olika former.
Kan vattnets olika former och kan beskriva och förklara övergången mellan de olika formerna
Begrepp
 • NO   3
Har kännedom om kokning och avdunstning.
Kan beskriva och förklara begreppen kokning och avdunstning.
Begrepp
 • NO   3
Har kännedom om begreppen kondensering och smältning
Kan beskriva och förklara begreppen kondensering och smältning.
Vattnets kretslopp
 • NO   3
Har kännedom om vattnets kretslopp och vet att vattnet används om och om igen.
Kan enkelt beskriva och förklara vattnets kretslopp och vet att vattnet används om och om igen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: