Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Astronomi

Skapad 2016-05-16 15:55 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 – 6 Fysik
...

Innehåll

Mål för elev

Du ska kunna beskriva och förklara om olika himlakroppar och deras rörelse till varandra.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Innehåll

Arbetet handlar om astronomi.

Ord och begrepp: astronomi, solsystem, planeter, stjärnor, galaxer, cirkulerar, roterar, dragningskraft, gravitation, tyngdlös, axel, dygn, dag, natt, år, årstider, månad, måne, reflektera, väte, helium, grundämne, atomslag, partiklar, universum, energi, expandera, strålning, ljusår, stjärnbilder, navigering, världsbild, astronom. 

Kopplingar till läroplan

 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Människan i rymden och användningen av satelliter.

Genomförande

Vi utgår från en tankekarta som vi gjort gemensamt i klassen. Tillsammans i mindre grupper söker ni fakta om olika himlakroppar. Avstämningar och genomgångar under arbetets gång.

Redovisning

Vi håller avstämningar i helklass och mindre grupper för att delge varandra fakta. På sista avstämningen redovisar du vad du lärt dig i en ny grupp. Den redovisningen filmas på iPad för slutgiltig bedömning.

Elevinflytande

Vi utgår från vad ni redan kan. Vi gjorde en enorm tankekarta gemensamt. Vi beslöt att arbeta i mindre grupper eller enskilt. Du eller i gruppen ansvarar över att välja ämne från tankekartan och söka information. 

Matriser

Fy
Bedömningen gäller

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Fysik
Förmågan att beskriva och förklara samband
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp. Eleven beskriver och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer. Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp. Eleven förklarar och visar på samband kring himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för utvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer. Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp. Eleven förklarar och visar på mönster i himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för välutvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer. Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: