Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur och natur

Skapad 2016-05-16 16:03 i Lekstorpsskolan Lerum
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)
...

Innehåll

Ur läroplanen

Syfte och förmågor (ur Lgr 11)

 • Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara naturen. (ur Lgr11)

 

Kunskapskrav (ur Lgr11)

Eleven skall kunna:

 • i samtal om årstider berätta om förändringar i naturen och ge exempel på livscykler hos några djur och växter.
 • utifrån tydliga instruktioner utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen.
 • göra enkla observationer av årstider, namnge några djur och växter och beskriver kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor. 
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

 

Vad? (Centralt innehåll ur Lgr11)

 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykel och anpassningar till olika årstider.
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.
 • Strategier för att skriva faktatexter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

 

 

Vårt arbete

Det här ska jag kunna!

 • Känna igen, beskriva och kunna namnen på några djur och växter.
 • Kunna beskriva någon livscykel hos en växt och ett djur.
 • Kunna beskriva en näringskedja.
 • Skriva en faktatext om ett djur.

 

Hur?

 • Se på faktafilmer
 • Läsa faktatexter
 • Se på faktabilder
 • Spana på och undersöka naturen
 • Skriva egna faktatexter

 

Bedömning

 • Säga namnen på och beskriva några vanliga djur och växter
 • Berätta om och beskriva några livcykler
 • Berätta om och beskriva en näringskedja
 • Visa och läsa upp en egen faktatext

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: