Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartan år 3

Skapad 2016-05-16 16:16 i Nygårdskolan Borlänge
Geografiplanering år 3, kartan.
Grundskola 3 Geografi SO (år 1-3)

Norr, söder, öster och väster! Titta på kartan! Hänger du med vart vi ska?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Eleven ska utveckla:
förmågan att förstå olika tids- och rumsperspektiv.
en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande.
förmågan att göra jämförelser mellan olika platser i världen.
kunskap om kartan och ha kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer.

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Bedömning - vad och hur

Du kan berätta om var du bor, stad, landskap, land och världsdel.
Du känner till andra världsdelar och något världshav och kan berätta vad de heter.
Du kan de fyra väderstrecken och något karttecken.
Du har visat att du förstår att kartan är en bild och att man kan använda en karta på många olika sätt.

Kopplingar till läroplan

 • Ge   3
  Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
 • Ge   3
  Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

Undervisning och arbetsformer

Vi jobbar med SO-boken, kartboken, geografiböcker, kartor, jordgloben och väderstreck.

Var är vi i förhållande till världen? Vi pratar om världen, världsdelarna, Europa, Norden, Sverige, Borlänge. Vad heter världsdelarna? Har de speciella egenskaper, invånare, religioner. Vi besöker barn i olika delar av världen genom att titta på filmer.

Vi pratar om närområdet och hur det ser ut. Miljö/bebyggelse. Vi provar att orientera oss med hjälp av karta, både på skolgården och i närområdet.

Vi använder Google Earth. 

Kopplingar till läroplan

 • Ge  1-3
  Att leva i närområdet Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
 • Ge  1-3
  Att leva i världen Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
 • Ge  1-3
  Att undersöka verkligheten Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

Matriser

SO Ge
Matris SO Kartan år 2-3

Du känner till närområdet samt vägen till och från skolan. Du kan säga vilken adress du bor på. Du kan peka ut vart Sverige och Stockholm finns på en världskarta.
 • Ge   3   Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
Nivå 1
Att kunna namnge väderstrecken samt tolka närområdet på en karta.
Nivå 2
Att kunna peka ut minst en världsdel på kartan och jordgloben.
Nivå 3
Att känna till namnen på våra största världshav och visa på kartan och jordgloben vart dessa ligger.
Väderstreck
 • Ge   3
Du känner igen orden norr, söder, öster och väster.
Du vet vad de olika väderstrecken heter.
Du vet vad väderstrecken heter och kan också visa tex på en karta.
Världsdelar
 • Ge   3
Du kan namnet på någon världsdel.
Du kan namnet på flera världsdelar.
Du kan namnet på världsdelarna och kan peka ut dem på en karta eller jordglob.
Världshav
 • Ge   3
Du kan namnet på något världshav.
Du kan namnet på flera världshav.
Du kan namnet på världshaven och kan också peka ut dem på en karta eller en jordglob.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: