Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forssaängskolan Vanliga kemikalier i hemmet och samhället.

Skapad 2016-05-16 16:20 i Forssaängskolan Borlänge
Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället; deras egenskaper, användningsområden och påverkan
Grundskola 4 – 6 Kemi

Visste du att många av de kemikalier vi har hemma är både frätande och farliga? Detta och mycket mer ska du få fördjupa dig inom arbetet med "Hemmets kemi". Förutom att få lära dig om varningssymboler, risker, användbarhet ska du lära dig om vad som är surt och basiskt samt hur dessa ämnen påverkar hälsan och miljön

Innehåll

Syfte med undervisningen

Arbetet är baserat på dessa syften ur kursplanen i kemi.
Genom undervisningen i kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

 

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Målet med undervisningen

Du ska kunna redogöra för:

 • olika kemikaliers egenskaper t.ex. surt och basiskt och deras påverkan på miljö och hälsa
 • några kemikalier som finns hemma samt hur de är märkta, varningssymbolerna.
 • vilka risker/påverkan som finns med hanteringen av dessa kemikalier samt hur man gör om olyckan är framme
 • ord och begrepp som är aktuella för arbetsområdet.

Du ska kunna genomföra

 • enkla undersökningar med ämnen vi har i hemmet
 • tolkning och dokumentation av undersökningarna

 

Undervisning och arbetsformer

Vi lär oss om detta genom att titta på film, läsa texter och ha genomgångar. Vi kommer att göra enkla laborationer och undersökningar som vi dokumenterar i en rapport.

Bedömning

Detta bedömer du och jag:

Dina kunskaper om...

 • olika kemikaliers egenskaper och deras eventuella varningsmarkeringar
 • vilka risker/påverkan som finns med hanteringen och användning av dessa samt hur man gör om olyckan är framme
 • ord och begrepp som är aktuella för arbetsområdet.

samt hur du...

 • genomföra enkla undersökningar
 • tolkar och dokumenterar olika undersökningarna

 

Matriser

Ke
Hemmets kemi

Varningssymboler
Kemiska farosymboler
Du har grundläggande kunskaper om hur kemikalier är märkta.
Du har grundläggande kunskaper om hur kemikalier är märkta. Du visar kunskap i hur några symboler ser ut och vad de betyder.
Du har goda kunskaper om hur kemikalier är märkta. Du visar kunskap i hur flertalet symboler ser ut och vad de betyder. Du kan redogöra för hur dessa kemikalier bör hanteras.
Undersökning
Använda för årskursen anpassade undersökningar
Du behöver stöd att genomföra en planerad undersökning.
Du klarar av att följa instruktionerna och genomföra en planerad undersökning.
Du klarar av att följa instruktionerna och genomföra en planerad undersökning. Samt bidra till formulera enkla frågeställningar.
Dokumentation
Använda för årskursen anpassade dokumentationer
Du behöver stöd för att göra en enkel dokumentation av resultaten. .
Du gör en enkel dokumentation av resultaten i text och bild.
Du dokumenterar alla resultat i text och bild.
Ord och begrepp
Använda för årskursen anpassade begreppen surt, basiskt, indikator, ph-värde, ph-skala mm
När vi diskuterar eller skriver använder du ord och begrepp slumpartat
När vi diskuterar eller skriver använder du något begrepp på ett fungerande sätt.
När vi diskuterar eller skriver använder du många begrepp på ett fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: