Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ansikten (år 4 vt16)

Skapad 2016-05-16 18:38 i Bäckagårdsskolan Halmstad
Vi ska under en tid arbeta med temat ansikten. Vi kommer att arbeta med att framställa ansikten med olika tekniker och material. Vi kommer även diskutera begrepp som hänger i hop med arbetet.
Grundskola 4 Bild

Hur ser egentligen ett ansikte ut? Vad är det som gör att det tolkas som ett ansikte? Hur knasigt kan man framställa ett ansikte och fortfarande se det som ett ansikte? Detta är bara några av de frågor som vi kommer få svar på under detta temat.

Innehåll

Centralt innehåll från läroplanen

Kopplingar till läroplan

 • Bl  4-6
  Bildframställning Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
 • Bl  4-6
  Bildframställning Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
 • Bl  4-6
  Bildframställning Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
 • Bl  4-6
  Bildanalys Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Bl  E 6
  I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
 • Bl  E 6
  Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Bl  E 6
  Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
 • Bl  E 6
  Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
 • Bl  E 6
  Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Syfte

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi ska lära oss detta genom att på olika sätt söka efter och arbeta med att få svar på frågorna: Hur ser ett ansikte ut? Vad är det som gör att det liknar ett ansikte? Hur konstigt kan det framställas innan det upphör att vara ett ansikte?

Begrepp

De begrepp vi kommer arbeta med är porträtt, profil, proportion, teckna, måla, tekniker, material.

Matriser

Bl
Ansikten (år 4 vt16)

Bedömningsmatris arbetsområdet ansikten

Godtagbar nivå
God nivå
Mycket god nivå
Procedurförmågan
Att med hjälp av olika tekniker, verktyg och material skapa olika uttryck i bild och form
Du har grundläggande förmåga och förståelse i att framställa ett ansikte med hjälp av olika tekniker, verktyg och material.
Du har en god förmåga och förståelse i att framställa ett ansikte med hjälp av olika tekniker, verktyg och material.
Du har en mycket god förmåga och förståelse i att framställa ett ansikte med hjälp av olika tekniker, verktyg och material.
Begreppsförmågan
Att kunna förstå innebörden av olika begrepp. Att kunna relatera begreppen till varandra. Att kunna använda begreppen i olika eller nya sammanhang.
Du har grundläggande kunskaper. Du förstår och kan förklara ett fåtal ord och begrepp med stöd av t.ex bilder eller stödord.
Du har goda kunskaper. Du förstår och kan förklara några ord och begrepp utan stöd av text eller bilder.
Du har mycket goda kunskaper. Du har förstått alla ord och begrepp och kan förklara dem så att andra förstår.
Kommunikativ förmåga
Förmåga att samtala och diskutera
Du deltar sparsamt
Du är aktiv och är med och diskuterar
Du är aktiv och är med och diskuterar. Du för även diskussionen framåt.
Metakognitiva förmågan
Förmågan att själv tänka om sin egen arbetsinsats (Planering, process och resultat)
Du ger enkla omdömen om din arbetsinsats
Du ger utvecklade omdömen om din arbetsinsats
Du ger mycket välutvecklade omdömen om din arbetsinsats
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: