Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapskraven i svenska för år 6

Skapad 2016-05-16 19:05 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Här nedan ser du kunskapskraven för år 6 i svenska. Dessa krav står i skolverkets kursplanen för svenska. Vi har gjort ett försök att skriva med lite enklare ord.
Grundskola 6 Svenska

Den här överblicken över kunskapskraven i svenska är tänkt som en hjälp för oss (elev, vårdnadshavare och pedagoger) att få en bild av vad eleven kan just nu och vart hen är på väg. Vi (eleven och pedagogen) "klickar i" matrisen efter hand som vi arbetar med de olika målen/kunskapskraven. Alltså förändras matrisen efter hand (formativ bedömning).

 

De absoluta mätpunkterna har vi vid jul och vid läsårsslutet i juni, då eleven får betyg (summativ bedömning).

 

Innehåll

Eklandaskolan läsåret 2015-2016 Årskurs 6

Svenska

Mål och riktlinjer

Syfte

Centralt innehåll

Se matris nedan.

Kunskapskrav och bedömning

Bedömningen sker löpande under läsåret. Vi bedömer vid de tillfällen vi arbetat med kunskapskravet.

Uppgifter

 • En rolig händelse

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och
  Gr lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Gr lgr11
 • genom utvecklingssamtal och den individuella utvecklingsplanen främja elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling,
  Gr lgr11
 • utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling, muntligt och skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen samt informera rektorn,
  Gr lgr11
 • med utgångspunkt i föräldrarnas önskemål fortlöpande informera elever och hem om studieresultat och utvecklingsbehov, och
  Gr lgr11
 • vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskraven och göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv

Matriser

Sv
Kunskapskraven i svenska år 6

Rubrik 1

Kunskapskraven i svenska. Läs noga så ser du orden som skiljer de olika nivåerna åt. Tyvärr kan man inte "feta" text eller stryka under den här på unikum, annars hade vi markerat värdeorden på något vis.
På väg mot E
E
C
A
Läsflyt
 • Sv  4-6
Du kan med flyt läsa skönlitteratur och faktataxter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar ganska bra.
Du kan med flyt läsa skönlitteratur och faktataxter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar bra.
Du kan med flyt läsa skönlitteratur och faktataxter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar mycket bra.
Läsförståelse- Sammanfatta text.
 • Sv  4-6
Du har ganska bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör enkla sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett ganska bra sätt.
Du har bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett bra sätt.
Du har mycket bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör välutvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du komenterar innehållet på ett mycket bra sätt.
Läsförståelse - förstå, diskutera budska, egna åsikter om olika slags texter
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett enkelt sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett enkelt sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett utvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett utvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett välutvecklatsätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett välutvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Skriva - olika slags texter
Tex sagor, brev, insändare, noveller, beskrivningar deckare etc
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
Du kan skriva olika slags texter med ganska tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och ditt språk är ganska varierat.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett bra sätt och ditt språk är varierat.
Du kan skriva olika slags texter med mycket tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett mycket bra sätt och ditt språk är mycket varierat.
Skriva - Skrivregler
Stavning Interpunktion Meningsbyggnad Grammatik
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
Du kan på ett ganska bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett mycket bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Skriva - berättande texter
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
Du kan skriva berättande texter med enkla beskrivningar och enkel handling.
Du kan skriva berättande texter med utvecklade beskrivningar och utvecklad handling.
Du kan skriva berättande texter med välutvecklade beskrivningar och välutveckladhandling.
Söka, sammanställa och diskutera information.
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
Du kan söka och sätta ihop information från några källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen kan användas.
Du kan söka och sätta ihop information från några källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen kan användas.
Du kan söka och sätta ihop information från några källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen kan användas.
Sammanställa information.
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda enkla beskrivningar och egna ord. Du använder ord som hör ihop med det du skriver om på ett ganska bra sätt.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda utvecklade beskrivningar och egna ord. Du använder ord som hör ihop med det du skriver om på ett bra sätt.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda välutvecklade beskrivningar och egna ord. Du använder ord som hör ihop med det du skriver om på ett mycket bra sätt.
Använda bilder och andra konstnärliga uttryck.
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
Du kan på ett ganska bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Du kan på ett bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande
Du kan på ett mycket bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande
Respons
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
Du kan ge enkla omdömen om innehållet i texter. Du förbättra dina texter med hjälp av omdömen på ett ganska bra sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om innehållet i texter. Du förbättra dina texter med hjälp av omdömen på ett bra sätt.
Du kan ge välutvecklade omdömen om innehållet i texter. Du förbättra dina texter med hjälp av omdömen på ett mycket bra sätt.
Samtala och argumentera.
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker som du känner till så att samtalet fortsätter på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker som du känner till så att samtalet fortsätter på ett bra sätt
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker som du känner till så att samtalet fortsätter på ett mycket bra sätt
Muntlig presentation
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
Du kan förbereda och hålla en enkel muntlig presentation med början, innehåll och slut, som fungerar ganska bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett ganska bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en utvecklad muntlig presentation med början, innehåll och slut, som fungerar bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en välutvecklad muntlig presentation med början, innehåll och slut, som fungerar mycket bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett mycket bra sätt.
 • Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: