Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Les cartes postales - åk 7 vt 16

Skapad 2016-05-16 20:20 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Vi arbetar med att berätta om var man är och vad man gör, Du ska lära dig att skriva ett vykort, där du berättar var du befinner dig, hur vädret är och vad du gör, vem du är tillsammans med... Du får också lära dig vilka fraser man använder som inledning och avslutning.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval

Visst är det kul att få vykort från en vän? Nu får du lära dig hur man skriver ett vykort på franska!

Innehåll

Mål

Du lär dig hur man formulerar ett vykort på franska.

Kopplingar till läroplan

 • M1
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M1
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M1  4-9
  Kommunikationens innehåll Intressen, vardagliga situationer, personer och platser.

Arbetssätt och redovisningsform

 • Vi arbetar med texterna om " Cartes de vacances" på sidan 74-75 i Français Formidable 2.
 • Vi repeterar presens av vissa verb (ER, être, avoir, faire och aller) 
 • Du får lära dig väderuttryck och berätta vad man kan göra vid olika årstider.
 • Du ska repetera uttrycken för aktiviteter.
 • Du kommer att ta reda på vad dina kompisar gillar att göra vid olika årstider.
 • Du kommer att göra ett hörförståelsetest om väder.
 • Du kommer även att göra ett läsförståelsetest.

Visa din kunskap - Bedömning

Du kommer att få skriva ett vykort med valda platser och aktiviteter.

Reflektion

 1. Vad har du lärt dig under det här arbetsområdet? 
 2. Vilken förmåga har du utvecklat mest? Tala, skriva, höra, läsa?
 3. Vilket moment fungerade bäst? Varför tror du att det är så?
 4. Vilket moment fungerade sämst? Varför tror du att det är så?
 5. Tycker du att du gör ditt bästa i franska?
 6. Fyll i matrisen

Matriser

M2
Skriftlig förmåga åk 7

På väg
Grundläggande nivå
Utvecklad nivå
Välutvecklad nivå
Ord- och fraskunskap
Du kan skriva korta texter med enkla meddelanden som t ex ett vykort från en semester. Du kan tillräckligt många franska ord och fraser för att få fram det du vill berätta om kända ämnen.
Du kan skriva enkla texter om t ex personer och platser och andra kända ämnen. Du kan skriva en sammanhängande text. Du använder dig av franska ord och fraser.
Du kan skriva en längre text med sammanhang och variation i språket. Du använder ett lämpligt och varierat ordval.
Språkriktighet
Du gör en del störande språkfel men få förstörande fel.
Du skriver begripligt och tydligt och gör några störande språkfel men inga förstörande. Du har några strategier för att lösa språkliga problem
Du uttrycker dig klart och tydligt och gör få störande språkfel. Du har olika strategier för att lösa språkliga problem.

Reception

På väg
Grundläggande nivå
Utvecklad nivå
Välutvecklad nivå
Hörförståelse
Du förstår delar av samtalet eller berättelsen
Du uppfattar huvuddragen och en del tydliga detaljer av innehållet .
Du förstår innehållet i talat språk och kan tolka den information som ges.
Läsförståelse
Du kan läsa och förstå enkla presentationer, instruktioner och beskrivningar.
Du kan förstå innehållet i enkla texter och visar det genom att svara på frågor.
Du kan förstå innehållet i enkla texter och visar det genom att återge väsentliga detaljer i det du läst.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: