Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering och nätetik

Skapad 2016-05-17 07:22 i Åsleskolan Falköping
Under våren fördjupar vi oss inom programmering. Vi pratar även mycket om nätetik.
Grundskola 3 – 4 SO (år 1-3) Teknik Matematik

Stora delar av vår värld är idag uppbyggd av kod. Med kod mesnas instruktioner och data olika programspråk. När vi startar mikron, datorn, telefonen med mera tar vi del av den kod någon annan har skapat och programmerat. Eleverna kommer under vårterminen få en förståelse för hur programmering används och påverkar våra liv. Inte för att alla måste bli renodlade programmerare i sitt kommande yrke, utan för att de ska få en viss förståelse för vad som ligger bakom den teknik som finns runt omkring dem och därmed många av de val de kan göra i livet. Vi kommer även att arbeta med medie- och informationskunnighet. Eleverna kommer att få lära sig mer om vad man ska tänka på när man använder sig av internet. Hur man är mot andra på nätet och mer uppmärksam på vad/hur andra skriver i olika former. Vi behöver få en förståelse för hur vi själva och andra fungerar som källor och hur information sprids.

Innehåll

Syfte med detta arbetsområde

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,

Så här arbetar vi:

Vi kommer att prova på hur det är att arbeta med block-programmering. Block-programmering är en enklare variant av kodning där det finns färdiga block som betyder olika saker. Genom att kombinera flera block får du katten/figuren i Scratch  att röra sig på olika sätt.

Vi kommer börja med en genomgång över vad de vanligaste blocken innebär och hur man byter figur och bakgrund. Efter det kommer du får arbeta i mindre grupp och programmera efter några färdiga exempel som jag har förberett. Till sist kommer ni få programmera själva och testa varandras programmeringar. I arbetet med schratch berör vi ett flertal ämnen - språk, teknik, musik, teknik och matematik. Stor tyngdpunkt ligger på samarbete och problemlösning.

När det gäller nätetiken kommer vi att göra flertal uppgifter och värderingsövningar tillsammans i helklass. Ibland jobbar vi även i mindre grupp och enskilt. Vi diskuterar och resonerar om olika frågor och låter alla få möjlighet att komma till tals.

Kunskapskrav. Det här utvärderar vi:

Jag kommer att bedöma dig utefter kunskapskraven nedan. Det är viktigt att du är aktiv på lektionerna och får fram dina åsikter i olika frågor. Det är mycket viktigt att du ber om hjälp om det är något som du inte förstår eller är osäker på.

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Sh  E 6
  Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
 • Sv  E 6
  Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
 • Tk  E 6
  Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
 • Tk  E 6
  Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Tk  E 6
  Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: