Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri

Skapad 2016-05-17 08:24 i 0 Frälsegårdsskolan F-6 Trollhättan
Grundskola 4 Matematik

Vet du vad en spetsig vinkel är? Vet du vad en trubbig vinkel är? Vet du hur man ritar en mask i skala 1:3?

Allt detta och mycket mer kommer du att få lära dig under de kommande veckorna i matematiken!

Innehåll

Syfte/Mål

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma  4-6
  Geometri Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  4-6
  Geometri Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma  4-6
  Geometri Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Undervisning/Metod

 

Vi kommer att:

 • ha gemensamma genomgångar på smartboarden
 • arbeta med individuella uppgifter
 • arbeta i par och gemensamt
 • arbeta laborativt
 • arbeta med I-pads

Bedömning

Du kommer att få visa att du kan:

 •  Rita en rät, spetsig och trubbig vinkel.
 •  Namnen på geometriskafigurer.
 • Förstå och använda skala.
 • Räkna ut omkrets och area på någon geometrisk figur.

Begrepp du skall kunna:

 • Vinkel
 • Rät, trubbig och spetsig vinkel.
 • Triangel
 • Rektangel
 • Kvadrat
 • Romb
 • Parallellogram
 • Cirkel
 • Förstoring och förminskning
 • Omkrets
 • Area
 • Vinkelsumma i geometriska figurer (grader)

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6
  Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6
  I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
 • Ma  E 6
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
 • Ma  E 6
  Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: