Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva en text

Skapad 2016-05-17 10:37 i Förslövs skola F-9 Båstad
Vi lär oss skriva en text kring valfritt ämne.
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval

Du skriver och berättar om valfritt ämne.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Förstå och tolka innehållet i olika slags texter.

Formulera sig och kommunicera i skrift.

 

Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda.

 

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Du visar att du förstår det mesta av innehållet i texter om vardagliga ämnen, genom att svara på frågor, berätta om och kommentera innehållet i texterna. Genom att använda olika strategier när du läser, visar du också hur du lättare kan förstå innehållet i olika texter.

Genom att skriva en text, där du berättar om valfritt ämne, visar du att du kan formulera dig skriftligt på ett tydligt sätt, så att läsarna förstår din text. När språket inte räcker till, visar du att du kan använda en lämplig strategi för att kunna säga det du vill säga och göra dig förstådd.  

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:
Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi arbetar med olika texter kring Frankrikes historia, t ex Marie-Antoinette och Franska revolutionen, Jeanne d'Arc. Vi jobbar även med andra texter inom temat, för att bygga upp vårt ordförråd. 

Vi går igenom och tränar på hur franska verb böjs i nutid och dåtid, så att vi ska kunna bilda meningar och berätta vad vi gör i nutid och dåtid.

Vi går igenom tidsord och platsord, för att kunna uttrycka när och var vi gör något.

Vi går igenom adjektiv, böjning, placering och komparation(jämföra: större än), för att kunna beskriva på ett bättre sätt.

Vi går igenom artiklar och possessiva pronomen (ägande: min, mitt, mina), för att kunna göra tydligare meningar.

Vi tränar hur vi sätter ihop alla ord till meningar.

 

 

DokumentationMatriser

M2
skriva texter

Läsa och förstå

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du förstår och återberättar på ett enkelt sätt enstaka ord men har svårt att få ett sammanhang i det du läser.
Du förstår och kan återberätta det mest väsentliga i de texter vi läser och kan plocka ut några viktiga detaljer.
Du förstår och kan berätta om och kommentera det huvudsakliga innehållet och viktiga detaljer i olika slags texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Skriva: innehåll
Du kan formulera dig enkelt och för det mesta begripligt med fraser och kortare meningar men behöver stöd för att skriva en sammanhängande text.
Du kan formulera dig enkelt och relativt tydligt och till viss del sammanhängande med fraser och meningar.
Du använder ord, uttryck och grammatik från de olika texter vi läst och bildar egna meningar och en sammanhängande text.
Du använder enstaka tidsord, adjektiv och verb.
Du använder några olika tidsord, adjektiv, några olika verb, possessiva pronomen och platsord.
Du använder ett flertal olika tidsord, adjektiv, ett flertal olika verb, possessiva pronomen och platsord, samt varierar formuleringarna så att språket blir mer nyanserat och varierat.
Tydlighet
Du känner till en del av den grammatik vi har gått igenom och försöker använda den. Det finns språkfel som gör dina meningar svåra att förstå.
Du kan använda en del av den grammatik vi har gått igenom och kan böja några verb när du bildar meningar. Språkfel förekommer, vilket ibland gör det svårt för mottagaren att förstå.
Du använder grammatiska strukturer på ett i huvudsak korrekt sätt (böjer verb i rätt tidsform, placerar och böjer adjektiv rätt etc), så att det inte stör kommunikationen.

Språkliga strategier

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan välja och använda någon strategi, som gör att du lättare förstår och gör dig förstådd.
Du kan välja och använda några olika strategier, som gör att du lättare förstår och gör dig förstådd.
Du kan välja och använda flera olika strategier (t ex omformulering, synonymer, förklaringar, ställa frågor, använda ordbok eller bokens gloslista, fråga kamrat, titta på anteckningar och stenciler, jämföra med andra språk, dra slutsatser från sammanhanget och göra logiska gissningar) som gör att du lättare förstår och gör dig förstådd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: